Telpu noma Pils ielā 9

Dundagas novada pašvaldība piedāvā telpas ilgtermiņa nomā uz laiku līdz 12 gadiem Pils ielā 9, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, un starptautiskajām organizācijām.

Pašvaldības īpašumā Pils iela 9 (kadastra apzīmējums 88500200430001) iznomāšanai nodotas šādas brīvās telpas atbilstoši tehniskās inventarizācijas numerācijai:

Telpas Nr. Platība (m2) Vienības cena (Ls/m2 mēnesī) Nomas maksa par telpu (Ls/mēnesī) 21% PVN (Ls) Kopā (Ls/mēnesī)
1. 8,1 0,5 4,05 0,8505 4,90
2. 15,9 0,5 7,95 1,6695 9,62
3. 10,7 0,5 5,35 1,1235 6,47
4. 7,4 0,5 3,7 0,777 4,48
16. 9,6 0,5 4,8 1,008 5,81
18. 35,7 0,5 17,85 3,7485 21,60
29. 25,8 0,5 12,9 2,709 15,61
31. 19,9 0,5 9,95 2,0895 12,04
33. 60,7 0,5 30,35 6,3735 36,72

Ieinteresētās biedrības, nodibinājumi un starptautiskas organizācijas iesniedz Dundagas novada pašvaldībai brīvās formas pieteikumu uz telpu nomu, kurā norāda telpas vai telpu numuru pēc tehniskā inventarizācijas plāna, mērķi, kādam telpa tiks izmantota, un pieteikuma iesniedzēja iepriekšējās darbības aprakstu. Pieteikums ir jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai.

Ar telpām var iepazīties darba dienās, piesakot apmeklējumu pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājam Guntim Kārklevalkam pa telefonu 29419195 vai 63237511.

Dundagas novada pašvaldība saņemto pieteikumu izskatīs 10 darba dienu laikā pēc tā reģistrēšanas pašvaldībā.

Pieteikumus var iesniegt līdz 14.11.2012. personīgi Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5 – 1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā vai iesūtīt pa pastu Dundagas novada pašvaldībai, Pils ielā 5 – 1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270.

Guntis Kļaviņš

Lejuplādēt tehniskās inventarizācijas plānu.

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2012.10.31.telpu_noma_„pils_iela_9.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki