Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Kolkas ūdens», reģ. nr. 40003579893, «Brigas», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV–3275, 08.04.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. lēmumu nr. 1/8 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika».

Piedāvātie tarifi:

  • ūdensapgādē — 0,76 Ls/ m³ (bez PVN),
  • kanalizācijai — 0,63 Ls/ m³ (bez PVN),
  • ūdensapgādē SIA «Līcis–93» — 0,31 Ls/m³ (bez PVN).

Grozījumi tarifos ir saistīti vajadzību apstiprināt tarifus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem lietotājs var SIA «Kolkas ūdens», «Pastnieki», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV–3275, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA «Kolkas ūdens» pārstāvi pa tālr. 29126195.

Priekšlikumus un ieteikumus par kanalizācijas tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA «Kolkas ūdens», «Pastnieki», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV–3275, e-pasts: kolkasudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa nr. 67097200, e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2013.04.11.pazinojums_par_tarifa_projektu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki