Ūdens tarifi Kolkā

Paziņojums par precizētiem tarifu projektiem.

SIA Kolkas ūdens 12.09.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza precizētus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. lēmumu Nr.1/8 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika».

Kolkas ciemā:

  • piedāvātais tarifs ūdensapgādē – 0,68 Ls/ m³ (bez PVN)
  • piedāvātais tarifs kanalizācijai – 0,67 Ls/ m³ (bez PVN).
  • piedāvātais tarifs ūdensapgādē SIA «Līcis-93» – 0,23 Ls/ m³ (bez PVN).

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar tarifu apstiprināšanas nepieciešamību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem lietotājs var SIA «Kolkas ūdens» «Pastniekos», Kolkā, Kolkas pagastā darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties par tālruni 29126195.

Priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA «Kolkas ūdens» «Pastniekos», Kolkā, Kolkas pagastā pa e-pastu kolkasudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45 pa faksu 67097200 vai e-pastu sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2013.09.24.udens_tarifi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki