Atkritumu apglabāšanas tarifi

SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) «Piejūra»», LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3100; 16.10.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.03.2011. padomes lēmumu nr. 1/1 «Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika».

Sabiedriskais pakalpojums Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Pieaugums
Sadzīves atkritumu apglabāšana Ls 19,32
€ 27,49
Ls 20,34
€ 28,94
+5,3%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 01.01.2014. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu lietotājs var Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, darba dienās plkst. 8.00–17.00, iepriekš sazinoties ar SIA «AAS «Piejūra»» valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālrunis: 63123306, mobilais tālrunis: 29186332

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, e-pasts: piejura@tukums.lv, fakss 63123306, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīga, Ūnijas iela 45, fakss 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV-3862), e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2013.10.24.atkritumu_apglabasanas_tarifi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki