Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme

15. XI plkst. 10.00 Tukuma novada domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā uzklausīšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri».

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā tarifa projekta par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri» būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri». Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt līdz 14. XI Agnesei Alutei pa tālruni 67873195 vai epastu agnese.alute@sprk.gov.lv.

Iepazīties ar iesniegto tarifa projektu var komisijas tīmekļa lapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā «Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes».

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaitu fiksē protokolā.

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2013.10.28.atkritumu_tarifu_uzklausisanas_sanaksme.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki