Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Pašvaldības policija: 28 Apmeklējumi
īvajiem aktiem: ===== Likumi ===== - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980|Latvijas Republikas Satversme]]. - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957|Likums «Par policiju»]]. - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648|Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss]]. - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567|Administratīvā procesa
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 25 Apmeklējumi
piegāde un sakraušana===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |23.10.2012.| ^Identifikācijas Nr.... agalma rekonstrukcija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |10.09.2012. | ^Identifikācijas Nr.|D... agalma rekonstrukcija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |22.08.2012. | ^Identifikācijas Nr.|D... rukcija Saules ielā 8===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |24.07.2012.| ^Identifikācijas Nr.|DND
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 22 Apmeklējumi
===== Sniega tīrīšana===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |27.11.2013.| ^Identifikācijas Nr. |... tora un ekrāna iegāde===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |20.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.... = Tautas tērpu iegāde===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |20.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.... s Dundagas vidusskolā===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |06.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.
Saites: 17 Apmeklējumi
ites ====== ===== Eiro ieviešana ===== [[http://www.eiro.lv/|{{http://www.eiro.lv/faili/bildes/par_eiro/zils_1053.jpg?150}}]] \\ [[http://www.eiro.lv/| Interneta vietne par eiro ieviešanu Latvijā www.eiro.lv]] ===== E-pakalpojumi portālā www.latvi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 16 Apmeklējumi
na no ceļiem un ielām===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |26.11.2010. | ^Identifikācijas Nr.|D... āršotā rekonstrukcija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |22.11.2010. | ^Identifikācijas Nr.|D... āršotā rekonstrukcija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |04.10.2010. | ^Identifikācijas Nr.|D... e operatīvajā līzingā===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |05.08.2010. | ^Identifikācijas Nr.|D
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 15 Apmeklējumi
Maija ielas bruģēšana===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |14.10.2011.| ^Identifikācijas Nr.|DND... ls gaiteņa renovācija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |13.09.2011. | ^Identifikācijas Nr.|D... ases tīklu renovācija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |01.09.2011. | ^Identifikācijas Nr.|D... as Nr. 25 asfaltēšana===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |26.08.2011.| ^Identifikācijas Nr.|DND
Vēzim — nē!: 10 Apmeklējumi
Tāpat apmeklēt citas noderīgas saites —{{http://www.vm.gov.lv/index.php?id=587&top=117 |par valsts apmaksāto skrīninga programmu}}, kā arī http://www.dzivibaskoks.lv/ \\ http://www.apollo.lv/portal/sieviete/articles/264537 \\ http://www.timeanddate.com/holidays/un/world-cancer-day \\
Formatting Syntax: 10 Apmeklējumi
ternal links are recognized automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set the link text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Email ad... rnal links are recognized automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set
Pasākumu kalendārs: 9 Apmeklējumi
jā dzīvo. Notiek ekskursijas. Sīkāka informācija: www.slitere.lv Slīteres nacionālajā parkā * 25.03.2... eldienu pasākums Kolkā]]. Sīkākas ziņas: [[http://www.kolkasrags.lv|www.kolkasrags.lv]] * 07.04.2010 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā tikšanās ar Saeimas... dzēs noteikt redzamos putnus. Sīkāka informācija: www.slitere.lv * 25.04.2010 Amatierteātru skate Ta
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 8 Apmeklējumi
kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu |[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488|Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=121592|15.11.2005. MK noteikumi Nr.857]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=202703|22.12.2009. MK noteik
Projektu rakstītājiem: 8 Apmeklējumi
7. XII Talsos no plkst. 10 līdz 15.00! [[http://www.sif.lv/images/files/EEZ-2009-14/konkursi/Seminaru... 29811722, e-pasts: <inese.silina@zkcentrs.lv> \\ www.zkcentrs.lv // ---- ====== Izsludināti atklāt... ijas fonds izsludina atklātus konkursus [[http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&... ādās apakšprogrammās: - Apakšprogrammā [[http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&
topbar: 8 Apmeklējumi
[[:izglitiba:Dundagas vidusskola]] * [[http://www.dundaga.lv/kolka/?page_id=68|Kolkas pamatskola ar... * [[:kultura:pils:ievads|Pils]] * [[http://www.dundaga.lv/kolka/tautasnams|Kolkas tautas nams]] ... |Dundagas aprūpes nams «Stacija»]] * [[http://www.dundaga.lv/majas|Bērnu dienas centrs «Mājas»]] * **[[:sposts:ievads|Sports]]** * **[[http://www.ziemelkurzeme.lv|Tūrisms]]** [[http://www.ziemelk
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 7 Apmeklējumi
kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu |[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759|Izglītības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243|Vispārējās izglītības likums]]. \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216|02.09.2008. MK noteik
Sociālā rehabilitācija: 7 Apmeklējumi
kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu |[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488|Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=121592|15.11.2005. MK noteikumi Nr.857]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=202703|22.12.2009. MK noteik
JANVĀRIS: 7 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi: 7 Apmeklējumi
DokuWiki: 6 Apmeklējumi
Accommodation: 6 Apmeklējumi
2013. gads: 6 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 6 Apmeklējumi
Drosmīgu ideju atbalsta programma: 6 Apmeklējumi
Jauns labdarÄ«bas projekts: 6 Apmeklējumi
Unterkunftsmöglichkeiten: 6 Apmeklējumi
2012. gads: 6 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 5 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 5 Apmeklējumi
Pieskaiti sevi!: 5 Apmeklējumi
Slīteres ceļotāju dienas: 5 Apmeklējumi
Topošajiem Latvijas Universitātes studentiem: 5 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 5 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bākā jaunas izstādes par piekrasti un kāpām: 5 Apmeklējumi
Kā labāk apskatīt Dundagas pagasta padomes lapas: 5 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 5 Apmeklējumi
Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās: 5 Apmeklējumi
DrosmÄ«gu ideju konkurss: 5 Apmeklējumi
Latvijas dižākās vietas: 5 Apmeklējumi
Kas tas tāds universālais dizains: 4 Apmeklējumi
«You Tube» rāda SlÄ«teres nacionālā parka dzÄ«vnieku video: 4 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 4 Apmeklējumi
Iestādes, struktūrvienības, uzņēmumi: 4 Apmeklējumi
Piedalīsimies projektos!: 4 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 4 Apmeklējumi
NVO ziņas: 4 Apmeklējumi
«Eurika» aicina palīdzēt trūkumā nonākušajām ģimenēm!: 4 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 4 Apmeklējumi
«3 darbi Latvijai»: 4 Apmeklējumi
Iesaistīsim 18. novembra svinēšanā draugus, kaimiņus un garāmgājējus!: 3 Apmeklējumi
Lec biznesā!: 3 Apmeklējumi
Idejas ir, laiks tās īstenot!: 3 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 3 Apmeklējumi
Kultūras projektu konkurss Kurzemē: 3 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 3 Apmeklējumi
Pieteikšanās LU Fonda stipendijai: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Videi draudzīgs tūrisms»: 3 Apmeklējumi
«Mērķē augstāk!»: 3 Apmeklējumi
Brīvprātīgo brigāde Dundagā: 3 Apmeklējumi
Leģendu nakts: 3 Apmeklējumi
Gods «Ūšu saimniecei»!: 3 Apmeklējumi
Sējējs 2013: 3 Apmeklējumi
«Neesi vienaldzīgs, ziņo par nelegālu saturu!»: 3 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 3 Apmeklējumi
Peldēties atļauts: 3 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 3 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 3 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 3 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 3 Apmeklējumi
IepazÄ«Å¡anās ar LÄ«vu fondu: 3 Apmeklējumi
Projekti Dundagas pusē: 3 Apmeklējumi
ievads: 3 Apmeklējumi
Novadnieki: 3 Apmeklējumi
Remonts beidzies!: 3 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 3 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 3 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 3 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 3 Apmeklējumi
Bērniem kvalitatīvs interneta saturs: 3 Apmeklējumi
Cik bagāti esam?: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 3 Apmeklējumi
Velomaratons «Barona taka» aicina uz 1000 km piedzīvojumu: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 3 Apmeklējumi
Jāņi Kolkasragā: 3 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 3 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 3 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 3 Apmeklējumi
Tālruņi un epasts: 3 Apmeklējumi
Nāc sadziedāt!: 3 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 3 Apmeklējumi
Rakstniecei un tulkotājai Mārai Cielēnai — 55: 3 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Grupas «Prāta Vētra» koncertfilma: 2 Apmeklējumi
Pieņems platību maksājumu iesniegumus: 2 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins pieejams elektroniski: 2 Apmeklējumi
Sirsnīgās Lieldienas: 2 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Ieskats tīmekļa ētikā: 2 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Jauna tūrisma projektu kārta: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Labie darbi»: 2 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā «Dundadzniekā »lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 2 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» sapulce: 2 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vēja enerģija: 2 Apmeklējumi
Advokātu bezmaksas konsultācijas: 2 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas: 2 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 2 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Piesakies izstādei!: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Asistenta pakalpojumi invalīdiem: 2 Apmeklējumi
Meliorēsim!: 2 Apmeklējumi
Liene Rumpe — starp 45 Latvijas izcilniekiem: 2 Apmeklējumi
1. XII a/s «Swedbank» Dundagā: 2 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Sievietes, pārbaudiet veselību!: 2 Apmeklējumi
Putnu dienas: 2 Apmeklējumi
Higiēna pārtikas uzņēmumā: 2 Apmeklējumi
Kadastrālo vērtību izmaiņas: 2 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 2 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Eseju konkurss studentiem: 2 Apmeklējumi
Konkurss skolēniem: 2 Apmeklējumi
Novembra numurā lasiet ...: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss tūrisma jomā: 2 Apmeklējumi
«Eco Baltia vide» ziņo: 2 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Bezmaksas digitālo prasmju mācību programma: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Februāra afiša: 2 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gads: 2 Apmeklējumi
Bērnu centrā «Mājas»: 2 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 2 Apmeklējumi
«Minhauzens 2013»: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 2 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Papildinājums medaļu izstādei: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Konkurss mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
TÅ«risma veicinātāju sanāksmē: 2 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 2 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 2 Apmeklējumi
Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā kursus tālākizglītībā!: 2 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Atceroties Baltijas ceļu: 2 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 2 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada augusta pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Jauns bankomāts Dundagā: 2 Apmeklējumi
Varis Vētra koncertēs Kolkā!: 2 Apmeklējumi
Manuskriptu konkurss kultūrvēsturē: 2 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 2 Apmeklējumi
Jauno profesionāļu skola: 2 Apmeklējumi
Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi: 2 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Monētu dienas Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisiju darba laiki: 2 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 2 Apmeklējumi
«Kolka Cool» Kolkā: 2 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Touristeninformation: 2 Apmeklējumi
Mācības NVO līderiem: 2 Apmeklējumi
sidebar: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 2 Apmeklējumi
Jauni marÅ¡ruti «Ziemeļkurzemes» mājas lapā: 2 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Projekts «Baltijas Zaļā josta»: 2 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskolai 65 gadi: 2 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 2 Apmeklējumi
Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija: 2 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 2 Apmeklējumi
Putnu ziņas: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Mācības internetbankas lietošanā: 2 Apmeklējumi
Stārķi tiešsaistē: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Velomaratons: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Dundaga Tourist Information Centre: 2 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Zemes stunda»: 2 Apmeklējumi
Kultūra: 2 Apmeklējumi
Kļūsti par brÄ«vprātÄ«go 10. Saeimas vēlēšanu novērotāju!: 2 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 2 Apmeklējumi
Rotaļlietas pašu rokām: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Darba inspekcijas filmu pēcpusdiena: 2 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Rotaļlietas pašu rokām: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Jauno uzņēmēju sacensības: 2 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada pirmajā augusta numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Ziņas lauksaimniekiem: 2 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Kopā ar ģimeni un skolu»: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Pieteikšanās «Sējējam-2012»: 2 Apmeklējumi
Pils diena: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Sprīdītis labākai dzīvei: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā tautas skaitītāju: 2 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 2 Apmeklējumi
2011. gada jūlija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Cenplēsis 2010»: 2 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas ceturtdienās: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
sidebar: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 2 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 2 Apmeklējumi
Seminārs nākamajiem uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 1 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
Vieta Talsu slimnÄ«cai: 1 Apmeklējumi
Places to visit: 1 Apmeklējumi
Leisure activities: 1 Apmeklējumi
Lernen Sie Dundaga kennen!: 1 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs – 2008: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
ievads: 1 Apmeklējumi
Grozījumi elektroenerģijas tarifos: 1 Apmeklējumi
«Lattelecom» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Hokejs uz lielā ekrāna!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 1 Apmeklējumi
Tūrisms: 1 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 1 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 1 Apmeklējumi
Kolkas jÅ«rmalā atkal atrasta manta!: 1 Apmeklējumi
Mīļie Å lÄ«teres draugi!: 1 Apmeklējumi
Talka pareizticīgo baznīcā: 1 Apmeklējumi
Dundadznieki Dānijā: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 1 Apmeklējumi
Ātrās palÄ«dzÄ«bas tālruņi: 1 Apmeklējumi
Jaunumi SlÄ«teres nacionālā parka administrācijā: 1 Apmeklējumi
Sadraudzība ar Žambergu: 1 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 1 Apmeklējumi
Diploms no Japānas!: 1 Apmeklējumi
Lielā putnu vēroÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Lielā talka: 1 Apmeklējumi
Summer Feeling: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zinātniskie darbi: 1 Apmeklējumi
Jaunas Vītolu fonda stipendijas: 1 Apmeklējumi
Talsu biznesa inkubatorā: 1 Apmeklējumi
Āķīgs jautājums: 1 Apmeklējumi
MakÅ¡Ä·erēšanas kartes internetā: 1 Apmeklējumi
Konkurss jauniem medijiem: 1 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 1 Apmeklējumi
JÅ«nija numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
Dāvāsim māju izjūtu!: 1 Apmeklējumi
Izrāde HENRIJS VIII: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bāka aicina: 1 Apmeklējumi
LÅ«gÅ¡ana pie jÅ«ras: 1 Apmeklējumi
Projekts Dundagas novada bērniem: 1 Apmeklējumi
Lauku atbalsta dienests ziņo: 1 Apmeklējumi
«Benjamiņa. Kā dzÄ«vot modernam cilvēkam»: 1 Apmeklējumi
Ēku siltināšana: 1 Apmeklējumi
Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana: 1 Apmeklējumi
Kino diena: 1 Apmeklējumi
«Dundagas novada domes ziņas»: 1 Apmeklējumi
26. XII Kolkas tautas namam - 55 gadi: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
Latvenergo Klienta karte: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
Septembra numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
Seminārs par saules kolektoriem: 1 Apmeklējumi
Augusta numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
JÅ«lija numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 1 Apmeklējumi
Vokālās grupas «Framest» koncerts: 1 Apmeklējumi
Uzaicinājums uz forumu Talsos: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Mammadaba aicina – «Meža gudrību diena» skolotājiem!: 1 Apmeklējumi
DraudzÄ«gais aicinājums: 1 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 1 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 1 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieks» maijā: 1 Apmeklējumi
Oktobra numurā lasiet: 1 Apmeklējumi
Labo lietu tirdziņš - izstāde: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 1 Apmeklējumi
Kūlas dedzināšana var ietekmēt elektroapgādi: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
Izstādes Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem: 1 Apmeklējumi
Īsziņas no NVO centra: 1 Apmeklējumi
Platību maksājumi: 1 Apmeklējumi
«Monētu dienu 2011» noslēgums: 1 Apmeklējumi
Kolkas «Skolas Vēstīs»: 1 Apmeklējumi
Bezakcīzes dīzeļdegviela!: 1 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 1 Apmeklējumi
Zemes iegādes kreditēšana: 1 Apmeklējumi
Vides diena Kolkā: 1 Apmeklējumi
No Latvijas Pašvaldību savienības: 1 Apmeklējumi
Nobalsošanas rezultāti: 1 Apmeklējumi
Konkurss nākamajiem dārzniekiem: 1 Apmeklējumi
Apgūsim e-prasmes!: 1 Apmeklējumi
Nesauksim bez vajadzības «ātros»!: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Kļūsim par līderiem pašu dēļ!: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā: 1 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 1 Apmeklējumi
Makulatūras vākšanas konkurss: 1 Apmeklējumi
Iespēja nobalsot!: 1 Apmeklējumi
Jauni epakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 1 Apmeklējumi
Bezakcīzes degviela: 1 Apmeklējumi
Beļģu TV mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 1 Apmeklējumi
Konference lauksaimniekiem: 1 Apmeklējumi
Lapsas un jenotsuņi: 1 Apmeklējumi
Neaizmirsīsim par karogiem!: 1 Apmeklējumi
Pieteikšanās valsts atbalstam: 1 Apmeklējumi
Sociālie tīkli un interešu aizstāvība: 1 Apmeklējumi
Makšķerēšanas sacensības Kolkā: 1 Apmeklējumi
Pasaule tavā bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Skolotāju diena: 1 Apmeklējumi
25. VIII Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Latvijas-Japānas apmaiņas programma jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Energoefektivitāte uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās: 1 Apmeklējumi
Aicina informēt par konta maiņu: 1 Apmeklējumi
28. septembris — Olimpiskā diena!: 1 Apmeklējumi
Kam jāiesniedz «nulles deklarācija»: 1 Apmeklējumi
Mēs — «Balttour 2012»: 1 Apmeklējumi
Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 1 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 1 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 1 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 1 Apmeklējumi
Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam: 1 Apmeklējumi
Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes: 1 Apmeklējumi
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu: 1 Apmeklējumi
Attīstības plānošana: 1 Apmeklējumi
Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās: 1 Apmeklējumi
Aicina Slīteres Ceļotāju dienas!: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
Kolkas pamatskola ar PII: 1 Apmeklējumi
«Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!»: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Pārdod auto: 1 Apmeklējumi
Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana: 1 Apmeklējumi
Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 1 Apmeklējumi
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 1 Apmeklējumi
Maksas pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Latvijā ir Eiropas vidus un sirds: 1 Apmeklējumi
Var pieteikties «Ēnu dienai 2012»!: 1 Apmeklējumi
Slimnīca cīnās par lielāku finansējumu: 1 Apmeklējumi
Kolkā ir bankomāts!: 1 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 1 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 1 Apmeklējumi
Novada domes speciālistu pieņemšanas organizēšana Kolkas pagastā: 1 Apmeklējumi
Miršanas reģistrēšana: 1 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 1 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 1 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 1 Apmeklējumi
2010. gada augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada oktobra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada septembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Universālais dizains kā rīks visiem pieejamas vides nodrošināšanā: 1 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 1 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 1 Apmeklējumi
Zane Daudziņa izrādē «Tāda es esmu»: 1 Apmeklējumi
Mākslas terapija: 1 Apmeklējumi
Inovāciju diena Talsos: 1 Apmeklējumi
«Letonikas» konkurss: 1 Apmeklējumi
Aizdevumi atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei: 1 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 1 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 1 Apmeklējumi
Igo koncerts: 1 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zīmējumi kalendārā: 1 Apmeklējumi
Koncerts Rojā: 1 Apmeklējumi
Izsludinātas 3 sēru dienas: 1 Apmeklējumi
Vīrietis senajās fotogrāfijās: 1 Apmeklējumi
«Multenītes sniegā 2013»: 1 Apmeklējumi
Dzīvo siltāk!: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss «Nevalstisko organizāciju projektu programmā»: 1 Apmeklējumi
Iepirkums Å«densprojektā: 1 Apmeklējumi
Uzsāk maksājumus par pienu: 1 Apmeklējumi
Jauna lapa: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 1 Apmeklējumi
Ziņa RSS abonentiem: 1 Apmeklējumi
Nobalso par savu «Latvijas gada monētu 2009»: 1 Apmeklējumi
Ēku siltināšana: 1 Apmeklējumi
Lieldienās: 1 Apmeklējumi
«Summer Feeling»: 1 Apmeklējumi
«Ziemeļkuzemes biznesa asociācijas» jaunākās ziņas: 1 Apmeklējumi
«Latvenergo» elektrības kartes: 1 Apmeklējumi
Ēnu diena: 1 Apmeklējumi
Seminārs uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Laikraksts «Dundadznieks»: 1 Apmeklējumi
2013.gads: 1 Apmeklējumi
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 1 Apmeklējumi
Sociālā aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 1 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 1 Apmeklējumi
Radiācijas drošības centrs informē: 1 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 1 Apmeklējumi
Kolciniece Ilze Soja koncertprogrammā «Manas tautas dziesmas»: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Piedalāmies fotokonkursā!: 1 Apmeklējumi
Apspriede par tūrismu: 1 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa Dundagā: 1 Apmeklējumi
Kino: 1 Apmeklējumi
Akcīzes degviela: 1 Apmeklējumi
Erudīcijas konkurss «eXperiments»: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 1 Apmeklējumi
Dome televīzijā: 1 Apmeklējumi
Izstāde Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem: 1 Apmeklējumi
Balsosim par mūsējiem!: 1 Apmeklējumi
«Sapņu komanda»: 1 Apmeklējumi
Seminārs par universālo dizainu: 1 Apmeklējumi
Apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» jaunais katalogs: 1 Apmeklējumi
Beļģijas TV skatījums: 1 Apmeklējumi
Starptautiskā izglītības diena: 1 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 1 Apmeklējumi
Dundagas politiķi televīzijā: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 1 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējdarbības atbalsta programma: 1 Apmeklējumi
Daudzbērnu ģimeņu aptauja: 1 Apmeklējumi
Kļūsti par uzņēmēju!: 1 Apmeklējumi
Sklandrausis ir drošībā!: 1 Apmeklējumi
Uzlabosim meža vērtību!: 1 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējiem par darba devēju un darbinieku attiecībām: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 1 Apmeklējumi
Vasaras piedzīvojumā gar jūru: 1 Apmeklējumi
Veseli ēduši!: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu rezultāti: 1 Apmeklējumi
SEB bankas izbraukums maijā: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 1 Apmeklējumi
Atklāj Kurzemi kopā ar Peo Jonsonu!: 1 Apmeklējumi
Darbi nacionālajā parkā: 1 Apmeklējumi
Lasi un vērtē!: 1 Apmeklējumi
Robežām jābūt kārtībā: 1 Apmeklējumi
Raķupes ielejas dārgumi: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki