Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums

Pamatojoties uz «Būvniecības likuma» pārejas noteikumu 11.punkts un Ministru kabineta noteikumu Nr.331 «Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība» nolemj :

  1. Nodot Rudītes Kramiņas sagatavoto Būvniecības pieteikumu dzīvojamās mājas viensētas plānojumam Kolkas pagasta zemesgabalā «Otti» (kadastra Nr. 8862-005-0082) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju publiskajai apspriešanai.
  2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2010.gada 31.maija līdz 28.jūnijam.
  3. Noteikt būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma laiku: 14. jūnijā Dundagā, Attīstības nodaļas telpās Dundagas pilī, Pils ielā 14, Dundagā;
  4. Būvniecības ieceres meta materiālu izstāde, apmeklētāju pieņemšana un rakstisko priekšlikumu iesniegšana pašvaldības Attīstības nodaļas telpās Dundagā, Pils iela 14, darba laikā no plkst. 8.30 līdz 16.30; tālrunis informācijai 63237857;
  5. Publicēt paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu laikrakstā «Dundadznieks» un ievietot pašvaldības mājas lapā: www.dundaga.lv.
  6. Publiskās apspriešanas pārraudzībai par atbildīgo sekretāru norīkot Būvvaldes vadītāju Uģi Kauguru;
  7. Ar publiskās apspriešanas organizēšanu saistītos izdevumus sedz ierosinātājs.
dokumenti/det/otti.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki