Novada teritorijas plānojums

Dundagas novada teritorijas plānojums sastāv no 2 daļām: Dundagas pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 19.12.2005.), un Kolkas pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 13.06.2003.) bez apstiprinātām ciemu robežām.

Saistošie noteikumi Nr 7 «Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem» (71 kB)

Dundagas pagasta teritorijas plānojums

Kolkas pagasta teritorijas plānojums

25.08.2010. Dundagas novada domes sēdē ar lēmumu Nr.344, (protokols Nr.13.,19.§.) apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.21 «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem»

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (350 kB)
To pielikumi:

Kartes un plāni

Esošā situācija

Plānotā situācija

Plānotā situācija ciemos

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta pielikumi

You could leave a comment if you were logged in.
dokumenti/planojums.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki