Stacijas iela 3

24.03.2010. apstiprināta īpašuma Stacijas iela 3 detālplānojuma galaredakcija.


Dundagas novada dome ar 27.01.2010. sēdes lēmumu nodod sabiedriskai apspriešanai īpašuma Stacijas iela 3, Dundaga detālplānojuma pirmo redakciju. Sabiedriskās apspriešanas termiņš no 01.02.2010. līdz 22.02.2010. Materiālu izstāde un rakstisko priekšlikumu iesniegšana pašvaldības Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14, no plkst.8.30 līdz 16.30.

Īpašuma dokumenti

Lēmums, darba uzdevums, sludinājums

Tehniskie noteikumi

Grafiskais materiāls

Tekstuālais materiāls

dokumenti/det/stacijas_iela_3.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki