Brīvprātīgo darbs

Brīvprātīgo darba programma Lāčplēša dienā

Laiks. 2013. gada 11. novembris no pulksten 15.30 līdz 17.00.

Vieta. Dundaga.

Uzdevums. izvietot un aizdedzināt svecītes Dundagas centrā.

Aģentu skaits. 4.

Apraksts. Jau vairākus gadus Dundagā ir jauka tradīcija — Lāčplēša dienā izgaismot ar svecītēm Dundagas centrālās ielas. Svecīšu ir daudz — to izvietošana un aizdegšana prasa daudz laika, tomēr rezultāts ir visiem redzams un patīkams.

Papildus ieguvumi. gandarījums par paveikto darbu un personīgais ieguldījums Lāčplēša dienas pasākumu rīkošanā.

Prasības. Prasme rīkoties ar sērkociņiem un ceļu satiksmes noteikumu ievērošana.

Pieteikties var pa telefonu 22021270 vai personīgi pilī pie Smaidas Šnikvaldes.

Brīvprātīgo darba programma «Veidosim audumu kopā!»

Laiks. 2013. gada 18. maijs, no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Vieta. Dundagas pils.

Uzdevums. Auduma veidošana.

Brīvprātīgo skaits. 1.

Apraksts. Pils dienā allaž domā par to, lai pasākuma dalībnieki varētu paši piedalīties dažādu mākslas priekšmetu veidošanā. Šoreiz visi kopā veidos austu mākslas darbu! Māksliniecei vajag prasmīgu palīgu!

Papildu ieguvumi. Brīvbiļete uz balli.

Prasības. Prasme komunicēt, aušanas iemaņas.

Pieteikties var pa telefonu 29141121 vai personīgi pilī pie Rutas Bērziņas.

Brīvprātīgo darba programma «Laiks brokastīm!»

Laiks. 2013. gada 18. maijs, no plkst. 9.00 līdz 11.00.

Vieta. Dundagas pils.

Uzdevums. Brokastu gatavošana un dalīšana.

Brīvprātīgo skaits. 2.

Apraksts: Svētkos viesiem ir daudz darba, daudz pasākumu, kuros piedalīties, tāpēc laiku pa laikam vajag iestiprināties ar gardām maltītēm. Arī Pils dienā būs iespējams pamieloties, tāpēc vajag veiklus palīgus, kas rūpēsies, lai neviens nepaliek izsalcis! Būs jāpalīdz pagatavot brokastis un izdalīt tās brokastotājiem!

Papildu ieguvumi. Brokastis un brīvbiļete uz balli.

Prasības. Prasme pagatavot maizītes un tēju.

Pieteikties var pa telefonu 29141121 vai personīgi pilī pie Rutas Bērziņas.

Brīvprātīgo darba programma «Kopā jautrāk!»

Laiks. 2013. gada 18. maijs, no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Vieta. Dundagas pils.

Uzdevums. Palīdzēt pasākuma vadītājiem.

Brīvprātīgo skaits. 4.

Apraksts. Dažādas atrakcijas, jautras spēles un rotaļas jebkuru pasākumu padara īpašu un neaizmirstamu. To, cik daudz pūļu un laika prasa prieka sagādāšana citiem, zina tikai tie, kas paši kaut reizi ko tādu ir rīkojuši. Pasākuma vadītāji ļoti priecāsies par prasmīgiem palīgiem!

Papildu ieguvumi. Pieredze atrakciju vadīšanā, brīvbiļete uz balli.

Prasības. Radošums, labas komunikācijas un improvizācijas spējas.

Pieteikties var pa telefonu 29141121 vai personīgi pilī pie Rutas Bērziņas.

Brīvprātīgo darba programma

Laiks. Pēc vienošanās.

Vieta. Dundagas pils.

Uzdevums. Apstrādāt ieskenētus fotoattēlus un apvienot tos vienā dokumentā ar rakstītu tekstu.

Aģentu skaits. 1.

Apraksts. Lai veiktu turpmākos Dundagas pils kā kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu, nepieciešams apzināt jau veiktās arhitektoniskās izpētes. Viena no šādām izpētēm notikusi pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, un tās dokumentālais eksemplārs glabājas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Šis eksemplārs tika uz laiku iedots Dundagas pašvaldībai kopiju izgatavošanai. Kopija ir iegūta, bet tā ir jāapstrādā, lai ērti varētu izmantot darbam.

Papildu ieguvumi. Vieta darbam, pieejami nepieciešamie tehniskie resursi, pilnīgāka izpratne par arhitektoniskiem pētījumiem, plašākas zināšanas par Dundagas pils vēsturi, brīvbiļete uz kādu no pašvaldības rīkotajiem kultūras pasākumiem pēc paša izvēles.

Prasības. Prasme strādāt ar kādu no fotoattēlu apstrādes programmu, prasme strādāt ar teksta redaktoru, prasme noformēt dokumentu atbilstoši prasībām.

Pieteikties var pa telefonu 29478393 vai personīgi pilī pie Baibas Dūdas.

Brīvprātīgo programma «Sakoptu vidi mazajiem!»

Laiks. 2013.gada jūlijs un augusts, plkst. 13.00–15.00.

Vieta. PII «Kurzemīte» teritorija, rotaļlaukumi.

Uzdevums. Atjaunot puķu dobes, nokrāsot smilšu kastēm apmales, iekārtot sajūtu taciņas, kā arī atjaunot citu rotaļu atribūtu krāsojumu pēc nepieciešamības.

Apraksts. Bērnudārza teritorijā notiek rakšanas darbi, tāpēc iekārtotās puķu dobes, smilšu kastes, rotaļu elementi ir bojāti. Vajag palīdzību rotaļlaukumu vides atjaunošanai.

Aģentu skaits. Līdz 10.

Papildu ieguvumi. Pusdienas iestādē, 1 dienas ekskursija.

Prasības. Atbildīgums, fiziskā sagatavotība, zināšanas dārzkopībā, prasme strādāt ar krāsām, ievērojot darba drošību.

Avīze «Dundadznieks» ārštata korespondents

Laiks. No 4.03.2013.

Vieta. Dundagas novads, avīze «Dundadznieks».

Uzdevums. Veidot reportāžas par sev un redakcijai aktuāliem notikumiem.

Brīvprātīgo skaits. 2.

Apraksts. Vienojoties ar redakcijas cilvēkiem, jāpiesaka temats, par ko vēlētos rakstīt, un tas noteiktā laikā jāizdara. Var pievienot fotogrāfijas. Rakstus ievietos avīzē «Dundadznieks» — Dundagas novada pašvaldības izdevumā, kas iznāk divas reizes mēnesī noteiktos datumos, tāpēc būtiski savu darbu uzrakstīt laikus.

Papildu ieguvumi. Pieredze korespondenta darbā.

Prasības. Prasme labi rakstīt, strādāt ar datoru, sarunāties ar cilvēkiem, organizēt savu darbu, fotografēt, iekļauties termiņos.

Pieteikties darbam var pa telefoniem 29442782 vai 63237858 vai avīzes redakcijā Dundagas pilī.

jauniesiem/brivpratigo_darbs.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki