Bāriņtiesas pakalpojumi

Notariālās darbības

Atbildīgā iestāde Dundagas novada bāriņtiesa
Pakalpojuma apraksts Bāriņtiesa Civillikuma paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Rīcībspējīga pilngadīga persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novada administratīvā teritorija.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Zemesgrāmatu likums.

Bāriņtiesu likums.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 1. Personu apliecinošs dokuments – pase.
2. Ar darījuma aktu saistītie dokumenti.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) Savstarpēja vienošanās.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmo daļu Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — Ls 8;
2) par darījuma apliecināšanu — Ls 5;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk¬šanu — 13 latus;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 24 latus;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 3 latus;
6) par pilnvaras apliecināšanu — Ls 2;
7) par paraksta apliecināšanu — Ls 2;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — Ls 1 par katru lappusi;
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — Ls 1 par katru lappusi;
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — Ls 0,30 par katru lappusi;
11) par paziņojuma izsniegšanu — Ls 3;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — Ls 3;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — Ls 5;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — Ls 3;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — Ls 34;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — Ls 3 par katru lappusi.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Dundagas novada bāriņtiesa, klātienē
Pakalpojuma saņemšanas veidi Dundagas novada bāriņtiesa, klātienē
Pakalpojuma saņemšana Pils iela 5-1, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

«Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads.
Tālrunis, e-pasts 632327854, 20220495, daina.devita@dundaga.lv
Pakalpojuma darba laiks Dundagā: pirmdienās plkst. 13.00-16.00, trešdienās plkst. 9.00- 12.00, piektdienas plkst. 9.00-12.00

Kolkā — mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00- 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/barintiesa.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki