Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi


Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā darbojas no 1921. gada, kad tika pieņemts likums «Par civilstāvokļu aktiem», līdz tam šīs funkcijas pildīja baznīcas. Civilstāvokļa akts ir fakts vai notikums personas dzīvē, kas rada, izmaina vai izbeidz ar personas radniecību saistītās ģimenes un citas mantiskās un nemantiskās tiesības un pienākumus.

Civilstāvokļu aktu reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katra novada vai pilsētas pašvaldības kompetencē.

Dundagas novadā darbojas dzimtsarakstu nodaļa, kura izveidota 2009. gada 1. jūlijā. Iedzīvotājus apkalpo Dundagā, Pils ielā 5 -1.

Ar 2013. gada 1. janvāri stājās spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas nosaka, ka noslēgt laulību, reģistrēt dzimšanas un miršanas faktus var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgtajām laulībām, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem iekļauj, aktualizē un atjauno vienotā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.

pasvaldiba/pakalpojumi/dzimtsaraksts/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki