Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija

Atbildīgā iestādeDzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma aprakstsPar bērna piedzimšanu mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu.
SaņēmējsFiziska persona:
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
Nepieciešamie dokumenti1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu — jāiesniedz oriģināls;
2) vecāki uzrāda personu apliecinošus dokumentus;
3) ja vecāki sastāv laulībā, vecāku laulības apliecība — jāuzrāda oriģināls.

Ja bērna vecāki laulībā nesastāv.
* Paternitātes atzīšana notiek bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu rakstisku iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstumi. * Trīspusējs iesniegums — bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopējs paternitātes atzīšanas iesniegums. * Iesniegumu par paternitātes atzīšanu var iesniegt arī pirms bērna dzimšanas, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta.
Ja līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, ieraksta ziņas tikai par māti, ailē par tēvu ievelkot svītru.
Saņemšanas termiņš1 darba diena
Pakalpojuma maksanav
Administratīvais processIr
Kur pieprasīt pakalpojumuKlātienē.
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, ierodoties vienam vai abiem bērna vecākiem. Ja bērna vecākiem laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.
Pakalpojuma saņemšanas veidiKlātiene.
Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
VietaPils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv
Darba laiksPirmdien plkst. 9.00-12.00 un 13.00 un 17.00
Otrdien plkst. 13.00- 17.00
Trešdien plkst. 9.00-12.00 un 13.00 un 17.00
Ceturtdien plkst. 9.00 – 12.00
Piektdien plkst. 9.00 – 12.00

 

pasvaldiba/pakalpojumi/dzimtsaraksts/dzimsana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki