Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā

Atbildīgā iestāde Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»
Kolkas pamatskola
Pakalpojuma apraksts Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.15. bērnus reģistrē divu pakāpju rindās:

1. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, ja bērna un vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Dundagas novadā.

2. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, kas neatbilst 1. pakāpes rindai.

Bērnu izglītības iestādē pie tās vadītāja vai viņa pilnvarotas personas reģistrē vecāki, aizbildņi, audžuvecāki vai vecāku pilnvarota persona visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas brīža līdz skolas vecumam.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Likums «Par pašvaldībām»
PII Kurzemīte nolikums
Dundagas novada pašvaldības domes 24.08.2011. noteikumi Nr.15 «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas».
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums par uzņemšanu bērnu reģistrācijas rindā (lejuplādēt).
2. Bērna dzimšanas apliecības vai bērna personas apliecinoša dokumenta kopija ( uzrādot oriģinālu)
3. Pilnvarotai personai — pilnvaras kopija.
Maksājumi Bez maksas
Kā pieprasīt pakalpojumu klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā
Pakalpojuma saņemšanas veids klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā
Vieta PII «Kurzemīte», Talsu 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-2107

Kolkas pamatskola, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
Tālrunis, epasts PII «Kurzemīte» : 63232265, 29245414, bernudarzs@dundaga.lv

Kolkas pamatskola PII «Rūķītis», 63220579, 26316324, kolkapsk@dundaga.lv
Darba laiks darbadienās no plkst. 7.30 līdz 18.00
pasvaldiba/pakalpojumi/izglitiba/bernudarza_rinda.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki