Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā

Pakalpojuma nosaukums Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā
Atbildīgā iestāde Dundagas vidusskola
Pakalpojuma apraksts Skolā mācās bērni no 1. – 12.klasei.
Skola piedāvā 4 izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programma (kods 21011111);
2. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods 21011811);
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) (kods 31011013).
Pakalpojuma saņēmējs Pamatskolā tiek uzņemti 7 – 18 gadus veci bērni.
Vidusskolā – jaunieši, kuri ieguvuši pamatizglītību.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
02.09.2008. MK noteikumi Nr.715 «Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem».
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1027 «Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem».
Dundagas vidusskolas nolikums.
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums par uzņemšanu pamatizglītības programmas 1.klasē.
2. Iesniegums par uzņemšanu pamatizglītības programmas klasē.
3. Iesniegums par uzņemšanu pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas klasē.
4. Iesniegums par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas klasē.
5. Iesniegums par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātienes) klasē.
Līgums
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 1 darba diena
Maksājumi Bez maksas
Kā pieprasīt pakalpojumu Klātienē Dundagas vidusskolā
Pakalpojuma saņemšanas veids Klātienē Dundagas vidusskolā
Vieta Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads
Tālrunis, e-pasts 63232192, fakss 63232194, sekretare@skola.dundaga.lv, www.dundaga.lv/skola
Darba laiks Darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/izglitiba/uznemsana_skola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki