Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem

Atbildīgā iestāde Dundagas novada Centrālā bibliotēka
Pakalpojuma apraksts Bibliotēku krājuma vienības neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā. Ja nepieciešamā krājuma vienība nav konkrētās bibliotēkas krājumā, tad to pasūta un saņem starpbibliotēku abonementa vai starptautiskā starpbibliotēku abonementa kārtībā.

Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības izmantot bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Bibliotēkā publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus izmanto bibliotēkas noteiktajā kārtībā.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Bibliotēku likums
Bibliotēkas lietošanas noteikumi
Nepieciešamie dokumenti Sākot ar 16 gadu vecumu pirmo reizi pierakstoties bibliotēkā jābūt līdzi pasei vai citam personu apliecinošam dokumentam.

Līdz 16 gadu vecumam bērna vecāki, vecvecāki vai aizbildņi bibliotēkā uz vietas aizpilda galvojumu.
Kur pieprasīt pakalpojumu Klātienē uz vietas bibliotēkā.
Attālināti – pa epastu vai telefoniski
Pakalpojuma saņemšanas veidi Dundagas novada Centrālā bibliotēka, klātienē.
Attālināti – pa epastu vai telefoniski.
Vieta Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63232268, 26484194, biblioteka@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00
pasvaldiba/pakalpojumi/kultura/bibliotekarie.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki