Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana

Atbildīgā iestāde Kubalu skola - muzejs
Pakalpojuma apraksts Muzeja pētnieciskajam darbam atbilstošu tematisko lekciju sagatavošana un vadīšana izmantojot muzeja krājumos esošos materiālus un lietojot gan publicētus, gan publiskās krātuvēs (arhīvos, bibliotēkās, muzejos) pieejamos uzziņu avotus.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska un juridiska persona
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iepriekš piesakot un saskaņojot saņemšanas laiku ar pakalpojuma sniedzēju
Maksājumi Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»
Kā pieprasīt pakalpojumu Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)
Pakalpojuma saņemšanas veids Pakalpojums saņemams Muzejā vai citā adresē, par kuru saņēmējs vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju (Muzeja darbinieka transporta izmaksas sedz Pakalpojuma saņēmējs)
Vieta Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts, saite uzziņām 63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv
Darba laiks Darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
pasvaldiba/pakalpojumi/kultura/muzeja_lekcijas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki