Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Pakalpojuma apraksts Nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
Iesniedzamie dokumenti 1. Iesniegums. (Lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu.)
2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 20 darba dienas
Pakalpojuma maksa Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237857, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/nekustamais_ipasums/nosaukums.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki