Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Apraksts Iesniedzējs iesniedz iesniegumu par īpašuma sadali, norādot atdalāmo zemes gabalu un tam piešķiramo nosaukumu.

Iesniegumu izskata un sagatavo lēmuma projektu par atļauju sadalīt īpašumu, nosaka atdalāmā zemes gabala lietošanas mērķi un nosaukumu. Tos iesniedz domei lēmuma pieņemšanai.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Zemes ierīcības likums
Iesniedzamie dokumenti 1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar ieskicēto atdalāmo platību.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Maksājumi Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi, vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237857, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/nekustamais_ipasums/sadale_bez_projekta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki