Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Pakalpojuma apraksts Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamo īpašumu neizmanto saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamo īpašumu daļēji izmanto saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokli nesamazina.
Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, tas jāpieprasa līdz katra taksācijas gada 1. februārim.
Saņēmējs Fiziska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums, (lejuplādēt veidlapu).
2. Politiski represētās personas apliecības kopija.
Maksājumi Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237856, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/nodokli/nin_atvieglojumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki