Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Pakalpojuma apraksts Izziņu sagatavo no pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites datu bāzes par iesniegumā minētā nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu nomaksu uz iesniegumā norādīto datumu vai laika posmu.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»
Nepieciešamie dokumenti Iesniegums (lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu).
Saņemšanas termiņš 5 darba dienas
Pakalpojuma maksa Fiziskām personām – Ls 2, juridiskām personām – Ls 4
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237856, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/nodokli/nodokla_izzina.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki