Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi

1. Dundagas PII «Kurzemīte» atrodas Talsu ielā 7, Dundagā.

2. PII «Kurzemīte»darba laiks darba dienās ir no plkst. 7.30 līdz plkst. 18.00

3. Vecāku pienākums ir rītos ievest bērnu grupas telpā un nodot personīgi skolotājai vai tā palīgam ne vēlāk kā līdz plkst. 8.45.

4. Bērnus aizliegts vienus palaist uz grupiņu.

5. Vakaros bērns jāizņem līdz plkst. 18.00, pienākot pie skolotājas. Aizliegts bērnu saukt pa gabalu.

6. Ja bērnu izņem skolotājai nepazīstamas personas, vecāku pienākums ir par to savlaicīgi brīdināt pedagogus personīgi, iesniedzot rakstisku iesniegumu, kurā norādīts, kuras personas drīkst izņemt bērnu.

7. Bērnu aizliegts izņemt personām, kuras jaunākas par 13 gadiem.

8. Aizliegts nodot bērnu iereibušiem vecākiem un svešām personām.

9. Maksu par ēdināšanu vecāki veic Dundagas novada grāmatvedībā vai pārskaitot uz Dundagas novada Domes kontu.

10. Vecāki tiek atbrīvoti no maksas par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērns neapmeklē pirmsskolas iestādi tikai šādos gadījumos:

  • Bērna slimības laikā, ko apliecina ārsta izziņa.
  • Vecāku atvaļinājuma laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

11. Aizliegts vest uz PII slimu bērnu.

12. Ja bērns nav apmeklējis PII vairāk kā 3 dienas, nepieciešama ārsta zīme, ka bērns ir vesels un var apmeklēt PII. Bez ārsta zīmes bērns netiek pieņemts.

13. Pedagogi nedrīkst dot bērnam medikamentus un veikt medicīniskas manipulācijas.

14. Vecākiem ir pienākums savlaicīgi paziņot par bērna kavējumu, lai atteiktu ēdināšanu nākamajai dienai.

15. Vecāku pienākums ir nodrošināt savu bērnu ar nodarbībām nepieciešamiem mācību un higiēnas piederumiem.

16. Vecākiem bērni jānodrošina ar sezonai un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem.

17. Vecāku pienākums ir atvest bērnus tīrus, bērnu matiem jābūt sakārtotiem tā, lai tie nekristu acīs, nagiem tīriem, īsi apgrieztiem, bērns jānodrošina ar kabatas lakatiņu, ķemmi.

18. Grupas telpās bērns jānodrošina ar maiņas apģērbu un maiņas apaviem, sporta nodarbībās ar sporta tērpu, mūzikas nodarbībās – čības.

19. No mājām atļauts nest tikai tīras rotaļlietas.

20. Aizliegts ienest vardarbību rosinošas rotaļlietas,

21. PII pedagogi nav atbildīgi par no mājām līdzi atnestām rotaļlietām, naudu, rotaslietām, mobiliem telefoniem, citām mantām.

22. Lai izvairītos no vienādu apavu vai apģērba samainīšanās, tiem jābūt marķētiem ar bērna iniciāļiem.

23. Lai nodrošinātu bērnu drošību un veselību, aizliegts:

  • PII teritorijā ievest suņus un citus mājdzīvniekus.
  • Teritorijā pārvietoties ar transportu (tai skaitā ar velosipēdiem, skrituļdēļiem,skrituļslidām).
  • Dot līdzi ķīmiskas vielas (smaržas, lakas, kosmētiku, medikamentus).

24. Vecākiem aizliegts aizskart citus bērnus, kuri apmelē PII.

25. Vecāku pienākums ir ievērot ētikas normas saskarsmē ar pedagogiem un pārējiem PII darbiniekiem, apmeklēt vecāku sapulces.

26. Neskaidros jautājumus var noskaidrot pie iestādes vadītājas.

izglitiba/bd/noteikumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki