Izglītība

Dundagas novada izglītības sistēmu veido

  • Dundagas Mākslas un mūzikas skola,
  • Dundagas PII1) «Kurzemīte».
  • Mazirbes speciālā internātpamatskola
  • Kolkas pamatskola ar PII2)
  • Kolkas mūzikas skola

Dundagas pagastā dzīvo 576 bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Dundagas vidusskolā 2009./2010. mācību gadā mācās 469 skolēni.

Dundagas pagasta skolās mācās 49 citu pašvaldību bērni.

Raksti

d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i , , ,
d.m.Y H:i , ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i ,
d.m.Y H:i
d.m.Y H:i ,
1) , 2) /pirmsskolas/ izglītības iestāde
izglitiba/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki