Pasākumu kalendārs

JANVĀRIS

 • 22.01.2010 Kolkas tautas nama mazajā zālē pensionāru padomes un ansambļa «Sarma» atpūtas vakars.
 • 30.-31.01.2010. Kolkas mūzikas skolas audzēkņi Matīss Stīpnieks (sitaminstrumenti) un Matīss Pētersons (eifonijs)( un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēknis Dzintars Pētersons piedalīsies XV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā .

FEBRUĀRIS

 • 4.02.2010 plkst. 13.00 pilī dokumentāla filma par Afganistānu. Tikšanās ar aculieciniekiem Sandiju Semjonovu, Ati Klimoviču un Egīlu Helmani un diskusija «Latviešu karavīrs Afganistānā». Ieeja brīva.
 • 05.02.2010 Tūrisma izstādē «Balttour 2010» Rīgā, Ķīpsalas hallē, muzicēs Kolkas koklētāju kvintets Dzintras Tauniņas vadībā.
 • 6.02.2010 Dundagas un Kolkas jauktie kori piedalīsies gadskārtējā koru sadraudzības koncertā Laucienā.
 • 12.02.2010 Valentīndiena vidusskolā.
 • 13.02.2010 Kolkas tautas namā tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani, grāmatas «Šīpuse» atvēršanas svētki. Noslēgumā balle.
 • 13.02.2010 plkst. 18.00 pilī Dundagas amatierteātra izrāde «Aijā, žūžū, bērns kā lācis».
 • 13.02.2010 plkst. 21.00 pilī Valentīndienas balle.
 • 17.02.2010 pulksten 18.00 Kolkas tautas namā tikšanās ar Dundagas novada domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru, deputātiem, Kolkas pagasta pārvaldes darbiniekiem.
 • 19.02.2010 pilī Dundagas amatieru teātra dzejas uzveduma «Sibillas diena» pirmizrāde. Piedalās Kolkas senās mūzikas kvartets. Ieeja ar ielūgumiem.
 • 20.02.2010 plkst. 18.00 jauniešu koncerts Dundagas pilī
 • 20.02.2010 plkst. 2.20 lielais hokejs uz lielā ekrāna Kolkas tautas namā, LV:CZ
 • 21.02.2010 plkst. 2.20 lielais hokejs uz lielā ekrāna Kolkas tautas namā, LV:SK
 • 26.02.2010 plkst. 10.00 pils mazajā zālē informatīvs bezmaksas semināru par likumdošanas un nodokļu izmaiņām lauku saimniecībām.
 • 26.02.2010 Novadu improvizācijas teātra turnīrs Dundagas vidusskolā
 • 26.02.2010 bērnudārzā «Kurzemīte» jauno talantu konkurs «Dunduriņš»
 • 27. 02.2010 Dundagas amatierteātra izrāde «Aijā, žūžū, bērns kā lācis» Valdemārpilī

MARTS

 • 3.03.2010 plkst. 10.00 pilī Dundagas vidusskolas atklātais čempionāts šahā
 • 5.03.2010 plkst. 18.00 un 20.30 Dzejas izrādes «Sibillas diena» Dundagas pils salonā
 • 5.03.2010 plkst. 18.00 Novusa turnīrs (dubultspēles) Kolkā
 • 6.03.2010 Pasākums pensionāriem Dundagas pilī
 • 6.03.2010 plkst 11.00 tematisks pasākums «Sievietes sūtība», 1. daļa, vada Inese Freija-Neimane Dundagas pils salonā
 • 10.03.2010 plkst. 11.00 pilī informatīvs bezmaksas seminārs «Mājražošana kā ienākumu gūšanas veids»
 • 12.03.2010 Žetonu vakars Dundagas vidusskolā
 • 13.03.2010 plkst. 10.00 Novada galda spēļu turnīrs Dundagas pilī
 • 13.03.2010 plkst. 11.00 tematisks pasākums «Sievietes sūtība», 2. daļa, vada Inese Freija-Neimane Dundagas pils salonā
 • 16.03.2010 Leģionāru atceres pasākums: ziedu nolikšana pie Krokodila, kopā sanākšana Dundagas pilī
 • 20.03.2010 Dundagas amatierteātris ar izrādi «Aijā, žūžū, bērns kā lācis» piedalās reģionālajā skatē «Gada izrāde 2009» Liepājā
 • 20.03.2010 plkst. 10.00 Novada galda spēļu turnīrs Dundagas pilī
 • 21.03.2010 Ūdens diena: pieredzējuši dabas pētnieki stāsta un rāda par ūdeni un radībām, kas tajā dzīvo. Notiek ekskursijas. Sīkāka informācija: www.slitere.lv Slīteres nacionālajā parkā
 • 25.03.2010 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – piemiņas brīdis pie šķeltā akmens, koncerts, filmu «Burinieka gadsimts», «Aizslēgtais krasts» demonstrēšana pilī. Koncertēs lībiešu ansamblis «Nurmorkestõr» un Kolkas sieviešu ansamblis «Laula».
 • 26.03.2010 plkst. 18.00 un 20.30 Dzejas izrādes «Sibillas diena» Dundagas pils salonā
 • 27.03.2010 Bērnu dziesmu konkurss «Cālis un Gailis 2010» Dundagas pilī
 • 27.03.2010 100 gadu jubilejas svinēšana lībiešu kultūras darbiniekiem Alfonam Bertholdam un Grizeldei Kristiņai Kolkas Lībiešu centrā
 • 29.03.2010 Klusā nedēļa
 • 30.03.2010 Klusā nedēļa
 • 31.03.2010 Klusā nedēļa

APRĪLIS

MAIJS

 • 1.05.2010 Lībiešu ansambļa «Laula» 10 gadu jubilejas koncerts ««Laula» un draugi» Kolkas tautas namā. Kuplina Kolkas pašdarbības kolektīvi: jauktais koris, ansamblis «Sarma», pūtēju orķestris, koklētāju ansamblis, amatierteātris un līnijdeju grupa. Ieeja brīva.
  Pēc koncerta plkst. 21.00 lustīgi danči kopā ar «Tals' trimiņ» un Arni Blūmu-Blūmani. Ieeja Ls 2.
 • 1.05.2010 plkst. 11.00 Galda tenisa turnīrs Kolkā
 • 3.05.2010 plkst 17.00 un 20.00 filma «Rūdolfa mantojums» Dundagas pilī. Ieeja Ls 1.
 • 4.05.2010 plkst 15.00 filma «Rūdolfa mantojums» Kolkas tautas namā. Ieeja Ls 1.
 • 6.05.2010 Mātes dienas pasākums Dundagas vidusskolā.
 • 6.05.2010 No 6. V līdz 14. V Ģimenes dienas koncerti Dundagas bērnudārzā.
 • 8.05.2010 plkst. 15.00 Mātes dienai veltīts koncerts Kolkas tautas namā. Piedalās bērnudārza Rūķītis un Kolkas mūzikas skolas audzēkņi.
 • 23.05.2010 Dundagas mākslas un mūzikas skolas izlaidums pilī.
 • 22.05.2010 Kolkas mūzikas skolas izlaidums un koncerts.
 • 27.05.2010 Izlaidums Dundagas bērnudārzā.
 • 28.05.2010 Vides diena Kolkasragā: tūrisma sezonas atklāšana, koncerts, vides spēles Kolkasragā
 • 29.05.2010 pkst. 18.00 Talsu teātra kopa Kolkas tautas namā rāda Imanta Grosberga «Sadzīves ainiņas» ar dziesmām, dejām un citām izdarībām. Ls 1.
 • 29.05.2010 X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts Talsos
 • 30.05.2010 pensionāru pasākums Dundagā.

JŪNIJS

 • 1.06.2010 Kurzemes novadu pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvu festivāls «Es mācēšu danci vest» Stendē
 • 6.06.2010 Teātra svētki Pūņās
 • 9.06.2010 Kolkas pagasta teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sapulce Kolkā
 • 11.06.2010 Kolkas pagasta teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sapulce Mazirbē
 • 12.06.2010 Ceļotāju diena: jauno Šlīteres tūrisma maršrutu atklāšana: pārgājieni, auto, laivas, velosipēdi, vietējie ēdieni un tradīcijas. Vēl informācija: www.celotajs.lv un Slīteres nacionālajā parkā.
 • 21.06.2010 Vasaras saulgrieži Kolkasragā: ugunskurs, dziesmas un rotaļas. Vēl ziņas: www.kolkasrags.lv Kolkasragā
 • 23.06.2010 Līgo vakars Kolkasragā: ugunskurs, dziesmas un rotaļas Kolkasragā
 • 23.06.2010 Līgosvētku turnīrs pludmales volejbolā Kolkā
 • 23.06.2010 Jāņu ielīgošana, balle Dundagas parkā

JŪLIJS

AUGUSTS

 • 7.08.2010 Līvu svētki. Sīkāka informācija: www.livones.lv Mazirbē
 • 7.08.2010 Līvu svētku sporta turnīrs Mazirbē
 • 21.08.2010 Sporta svētki «Rubeņa kauss» Kolkā

SEPTEMBRIS

 • 1.09.2010 Kolkas pamatskolā un Mazirbes speciālajā internātpamatskolā plkst. 9.00, Dundagas vidusskolā plkst. 9.30. Pulksten 10.30 svētbrīdis Dundagas luterāņu baznīcā.
 • 1.09.2010 Plkst. 16.00 Kolkas mūzikas skola aicina audzēkņus un vecākus uz jaunā mācību gada pirmo skolas dienu.
 • Dzejas dienas Dundagā, Kolkā
 • 29.09.2010 Miķeļdienas gadatirgus jampadracis Dundagas tirgus placī
 • 29.09.2010 Miķeļdienas pasākums Kolkā
 • 1.09.2010 No plkst. 11.00 līdz 13.00 jaunu audzēkņu uzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
 • 2.09.2010 Plkst. 15.00 jaunā mācību gada atklāšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
 • 4.09.2010 Plkst. 15.00 Kolkas tautas namā Baibas Šuvcānes grāmatas «Senais lībiešu ciems Kolka» atvēršanas svētki.
 • 12.09.2010 Plkst. 14.00 pilī vēlētāju tikšanās ar ZZS kandidātiem Saeimas vēlēšanās, Andra Daņiļenko koncerts.
 • 24.09.2010 Plkst 19.00 un 21.00 Dzejas izrāde «Sibillas diena»
 • 25.09.2010 IX Dundagas vidusskolas audzēkņu salidojums, pieteikšanās pa tālruni 63232192

OKTOBRIS

 • 02.10.2010 plkst. 18.00 Julgi Stalte aicina Kolkas tautas namā mācīties latviešu, lībiešu un citu tautu dančus.
 • 02.10.2010 Skolotāju diena novadā.
 • 07.10.2010 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā nodarbības atsāk rokdarbnieku pulciņš «Fantāzija».
 • 16.10.2010 plkst. 14.00 Kolkas tautas namā pensionāru apvienība «Sarma» aicina uz Rudens balli.
 • 30.10.2010 plkst. 18.00 pilī Krišjāņa Barona jubilejas pasākums «Mana tautas dziesma».

NOVEMBRIS

 • 07.11.2010 plkst. 14.00 Kolkas tautas namā Z. Zundes muzikālā komēdija «Trīs grašu omlete». Biļetes: pensionāriem un invalīdiem Ls 2,5, pārējiem iepriekšpārdošanā Ls 3 (Dundagas kultūras centrā, tālr. 22021270, Kolkas tautas namā, tālr. 26385604, Kolkas pagasta pārvaldē), izrādes dienā Ls 4.
 • 4.11.2010 Dundagas bērnudārzā no plkst. 8.30 līdz 12.00 Atvērto durvju diena, plkst. 17.00 sporta zāles sponsoru godināšana.
 • 5.11.2010 Dakterlejas (Anno 1811) jubilejas ieskaņas pēcpusdiena plkst. 15.00 pie Vecās aptiekas.
 • 11.11.2010 Lāčplēša diena Dundagā. Plkst. 16.45 pulcēšanās pie vidusskolas, plkst. 17. 00 lāpu gājiens un piemiņas brīdis, plkst. 18.00 pilī koncertēs Dobeles zemessargi. Biļetes: Ls 2, pensionāriem un skolēniem Ls 1,50.
 • 18.11.2010 Latvijas Republikas proklamēšanas diena Dundagā. Plkst. 18.00 koncerts un godināmo sveikšana. Pēc tam balle ar «Vēja runu».
 • 11.11.2010 plkst. 18.00 Kolkā lāpu gājiens, pulcēšanās pie «Delfīniem». Vēlāk jūras krastā pie tautas nama piemiņas brīdis, svētku uzrunas un sadziedāšanās. Ugunskurs un karsta tēja. Par godu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem aicinām iedegt pa sveču liesmiņai māju logos.
 • 18.11.2010 plkst.13.00 ekumeniskais dievkalpojums Kolkas ev. lut. draudzes baznīcā. Lībiešu karoga iesvētīšana, aizlūgums par valsti un tautu. Plkst. 18.00 tautas namā valsts proklamēšanas dienas sarīkojums «Tev, mana Latvija!» un Līvu karoga svētki. Labāko ļaužu sveikšana. Kolkas pašdarbības kolektīvu un Vītolu ģimenes koncerts. Plkst. 22.00 balle ar Pilnmēnesi par Ls 2.
 • 20.11.2010 plkst. 14.00 Kolkā Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera muzikālās drāmas «Vadonis» videoversija.
 • 21.11.2010 plkst.11.00 Kolkas ev. lut. draudzes baznīcā dievkalpojums, aizlūgums par mūžībā aizgājušajiem, plkst. 16.00 svētbrīdis Kolkas kapos. Vēlāk kopēja vakarēšana pie tējas tases Kolkas tautas namā.
 • 27.11.2010 plkst. 16.00 Kolkā Dundagas amatierteātra dzejas uzvedums «Sibillas diena», piedalās Kolkas senās mūzikas kvartets. Pirms izrādes Adventa pirmās sveces aizdegšana, svētbrīdis. Piedalīsies ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda.

DECEMBRIS

 • 10.12.2010 Dundagā no plkst. 14.00 līdz 17.00 radošā eņģeļu darbnīca pilī.
 • 10.12.2010 plkst. 17.00 Dundagā Lielās egles iedegšana.
 • 16.12.2010 Dundagā Ziemassvētku pasākums invalīdiem.
 • 17.12.2010 Dundagā Ziemassvētku koncerts «Eņģeļus mēs dzirdējām».
 • 19.12.2010 Dundagā Ziemassvētku pasākums pensionāriem.
 • 04.12.2010 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā visi aicināti uz Adventa pasākumiem. Kopā ar mums būs ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda. Līdztekus mazajā zālē darbosies vietējo rokdarbnieku Ziemassvētku tirdziņš un būs apskatāma zoologa Viļņa Skujas fotoizstāde «Slīteres nacionālā parka abinieki un rāpuļi». Koncertē «Sarma» un «Laula».
 • 11.12.2010 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā visi aicināti uz Adventa pasākumiem. Kopā ar mums būs ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda. Līdztekus mazajā zālē darbosies vietējo rokdarbnieku Ziemassvētku tirdziņš un būs apskatāma zoologa Viļņa Skujas fotoizstāde «Slīteres nacionālā parka abinieki un rāpuļi». Pastendes kultūras nama vok. ansambļa «Harmonija» koncerts.
 • 19.12.2010 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā Kolkas mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts. Kopā ar mums būs ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda. Līdztekus mazajā zālē darbosies vietējo rokdarbnieku Ziemassvētku tirdziņš un būs apskatāma zoologa Viļņa Skujas fotoizstāde «Slīteres nacionālā parka abinieki un rāpuļi».
 • 26.12.2010 plkst. 16.00 Kolkas tautas namam — 55.
 • 31.12.2010 plkst. 23.00 Kolkā Vecgada balle kopā ar grupu «Hallo». Ieeja Ls 2.
 • 22.12.2010 plkst. 18.00 Dundagas pilī koncerts «Ziemassvētku Roze». Piedalās Inita Āboliņa un Normunds Ķietis no «Lauku muzikantiem».
 • 31.12.2010 plkst. 22.00 Vecgada nakts balle Dundagas pilī. Ieeja Ls 2. Atcelta.
 • 20.01.2011 Dundagā barikāžu 20. gadadienas atcere.
afisa/afisa.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki