2011. gads

JANVĀRIS

 • 15.01.2011 Sniega talka. Iespējamiem Dundagas novada talciniekiem pieteikties pie Saimnieciskā dienesta vadītāja Andra Kojro pa tālruni 26563742.
 • 27.01.2011 plkst. 18.00 Dundagas pilī teātra studijas «Dundaga» pasaku izrāde «Tas notika tā…» .
 • 21.01.2011 Kolkā plkst. 19.00 uz dančiem ielūdz «Tals’ Trimiš».
 • 24.01.2011 plkst. 16.30 Dundagas bibliotēkā Kubalu skolas - muzeja pasākums «Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas, saimei vakarējot izteiktas»
 • 28.01.2011 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā «Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas, saimei vakarējot izteiktas». Par senajiem laikiem piemērotu vakara nodarbi jāgādā katram pašam.
 • 04.02.2011 plkst. 15.00 Kolkas skolā mācību un pieredzes apmaiņas kursi tūrisma attīstībai. Pirmā nodarbība par lībiešu kultūras darbiniekiem. Lektore Baiba Šuvcāne.

FEBRUĀRIS

 • 12.02.2011 Dundagas pilī plkst. 10.00 galda spēļu I kārta: zolīte, šautriņu mešana, šaušana, dambrete, dambrete uz atdošanu, datorspēle.
 • 19.02.2011 Dundagas pilī plkst. 10.00 II kārta: teniss, novuss, šahs, galda hokejs, prāta spēle.
 • 18.02.2011 Dundagas pilī plkst. 19.00 teātra izrāde «Henrijs VIII. Karaliskais gambīts». Titullomā Andris Bērziņš. Biļetes pilī iepriekšpārdošanā Ls 4, Ls 5, izrādes dienā Ls 5, Ls 6, Biļešu servisa kasēs Ls 5, Ls 6.
 • 12.02.2011 Kolkas tautas namā plkst. 19.00 rokgrupas «Triumfs» koncerts. Ieeja Ls 1.
 • 19.02.2011 plkst. 19.00 Dundagas pilī dzejas izrāde «Sibillas diena». Ieeja Ls 2,50, pensionāriem un skolēniem — Ls 2. Izrādes ienākumus ziedos Lailas Pabērzas dzejoļu grāmatas izdošanai.
 • 25.02.2011 plkst. 21.30 Dundagas pilī Kurzemes reģiona amatierteātra skate. «Sibillas diena». Ieeja Ls 2,50, skolēniem un pensionāriem — Ls 2.
 • 25.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē lektore — vides gide Laila Pabērza — stāstīs par saskarsmi tūrismā.

MARTS

 • 03.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē. Lektore — Talsu novada tūrisma informācijas centra direktore Inese Roze — stāstīs par tūrisma attīstību Kurzemē.
 • 05.03.2011 Kolkas tautas namā vietējo talantu koncerts «Ar mīlestības pinekļiem». Visus izpildītājus ar pašu izvēlētām dziesmām aicinām pieteikties tautas namā 27. I no plkst. 17.00 līdz 20.00 vai pa telefonu 26385604. Pēc koncerta plkst. 21.00 balle kopā ar Lustīgo blūmīzeru. Ieeja uz koncertu Ls 1,50, uz balli Ls 3. Ieejas maksa uz abiem pasākumiem kopā Ls 3.
 • 06.03.2011. pasākums pensionāriem
 • 07.03.2011 plkst. 10.00 Dundagas pils mazajā zālē SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Talsu nodaļa rīko semināru «Aktualitātes nodokļos un nodevās. IIN Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanas pamatnosacījumi. EDS sistēma un tās lietošanas iespējas».
 • 10.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē par jaunumiem, iecerēm un sadarbības iespējām stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas pārstāvji.
 • 12.03.2011 Dundagas pilī vietējo talantu koncerts «Ar mīlestības pinekļiem» pēc «Dziesma manai paaudzei» tradīcijām. Gan solo dziedātājus, gan duetus, gan ansambļus ar pašu izvēlētām dziesmām aicinām pieteikties pilī 31. I no plkst. 17.00 līdz 19.00 vai pa telefonu 22021270.
 • 17.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē par mārketingu tūrismā stāstīs SIA «Kolkasrags» direktors Jānis Dambītis.
 • 19.03.2011 plkst. 14.00 Kolkas tautas namā pensionāru pavasara balle. Par mūziku gādās Laimonis Zemels. Līdzi ņemt groziņus un pavasarīgu noskaņojumu! Ieeja Ls 1.
 • 24.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē lekcija «Tūrisma resursi un produkti. Produkts kā mārketings». Lektore Dženeta Marinska. Pēc lekcijas — ziņojumi un pārrunas par novada tūrisma attīstībā aktuāliem jautājumiem
 • 24.03.2011 plkst. 18.00 Talsu tautas namā dundadznieces Lailas Pabērzas tikko iznākušā dzejoļu krājuma «Kurpes puķēs» atvēršanas svētki.
 • 25.03.2011 plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums pie Šķeltā akmens. Pēc tam pilī filmas par izsūtījumu.
 • 26.03.2011 plkst. 22.00 Kolkas tautas namā baļļuks ar Kurzemes labākajiem džekiem — grupu «Jūrkant», ieeja Ls 2, — pēdējā balle pirms tautas nama lielā remonta! Tautas nams būs slēgts līdz augustam.
 • 20.03.2011 plkst. 12.00 Pasaules ūdens dienai veltīts pārgājiens «Ciemos pie Vecročupes bebra». Gids — zoologs Vilnis Skuja, 3 km pārgājienam pulcēsimies pie Vaides dīķa lapenes Vaidē. Apmeklēsim bebru dambjus un runāsim par prasmīgo celtnieku — labdari vai kaitnieku? Tuvākas ziņas sniegs Andra Ratkeviča, tālrunis 28385025.
 • 31.03.2011 plkst. 16.00 pils mazajā zālē lekcija «Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē (1838 - 1940)». Lektors - muzeja vadītājs

Ivars Abajs.

 • 31.03.2011 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija rīko tikšanos ar novada iedzīvotājiem. Darba kārtībā: jaunumi Dabas aizsardzības pārvaldē pēc reorganizācijas un projektā «Baltijas Zaļā josta»; domu apmaiņa par vasarā kopīgi iecerēto Slīteres ceļotāju dienu; tikšanās ar Vides filmu studijas pārstāvi, kas uzņem filmu par Slīteres nacionālo parku.

APRĪLIS

 • 02.04.2011 Dundagas pilī plkst. 13.00 konkurss «Dundagas cālis 2011», savukārt plkst. 15.00 — «Dundagas gailis 2011».
 • 03.04.2011 pilī izrāde «Tā precas vecpuiši» — komēdija pēc Antona Čehova lugu «Bildinājums» un «Lācis» motīviem. Lomās Zane Daudziņa, Juris Lisners, Ivars Puga un Indulis Smiltēns.
 • 06.04.2011 plkst. 10.00 Dundagas pils zālē Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles seminārs «NVA pakalpojumi un iespējas bezdarbniekiem un darba devējiem».
 • 11.04.2011 plkst. 13.00 Lauku atbalsta dienests domes ēkā, zālē izsniegs VPN lauku bloku kartes.
 • 16.04.2011 Dundagas dejotāji piedalās deju kolektīvu skatē Pastendes tautas namā.
 • 21.04.2011 plkst. 11.00 Lieldienu pasākums invalīdiem.
 • 24.04.2011 plkst. 13.00 Lieldienu pasākums — labā laikā parkā.
 • 29.04.2011 plkst. 12.00 pilī reģionālais teātra sporta turnīrs.
 • 29.04.2011 plkst. 19.00 Dundagas pils salonā Lailas Pabērzas grāmatas «Kurpes puķēs» atvēršanas svētki.
 • 14.04.2011 plkst. 16.00 pils mazajā zālē lekcija «Ziemeļkurzemes savdabība dzīvesstāstos un arhīva materiālos. Interviju specifika.» Lektore – mutvārdu vēstures pētniece Māra Zirnīte.

Lieldienas

 • 21.04.2011 Zaļā ceturtdiena.
 • 18.04.2011-21.04.2011 plkst. 18.00 dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā.
 • 21.04.2011 plkst. 18.30 dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.
 • 21.04.2011 plkst. 19.00 dievkalpojums Kolkas katoļu baznīcā.
 • 22.04.2011 Lielā piektdiena.
 • 22.04.2011 plkst. 11.00 dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā.
 • 22.04.2011 plkst. 12.00 dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.
 • 22.04.2011 plkst. 14.00 dievkalpojums Kolkas katoļu baznīcā.
 • 22.04.2011 plkst. 16.00 dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā.
 • 22.04.2011 plkst. 18.00 pie Kolkas luterāņu baznīcas sāksies krusta ceļš, kas beigsies pie katoļu baznīcas.
 • 23.04.2011 Klusā sestdiena.
 • 23.04.2011 no plkst. 11.00 līdz 13.00 sestdienā grēksūdzes laiks Dundagas luterāņu baznīcā.
 • 23.04.2011 plkst. 19.00 dievkalpojums Kolkas katoļu baznīcā.
 • 24.04.2011 Pirmās Lieldienas.
 • 24.04.2011 plkst. 6.00 un plkst. 11.00 dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā.
 • 24.04.2011 plkst. 11.00. dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā.
 • 24.04.2011 plkst. 13.00 dievkalpojums Dundagas katoļu draudzē.
 • 24.04.2011 plkst. 16.00 dievkalpojums Dundagas draudzē Prieka vēsts.
 • 24.04.2011 plkst. 11.00 dievkalpojums Kolkas katoļu baznīcā.
 • 24.04.2011 plkst. 11.00 dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā, piedalīsies grupa «Exodus».
 • 24.04.2011 plkst. 11.00 dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā.
 • 24.04.2011 plkst. 12.00. dievkalpojums Pitraga baptistu baznīcā.
 • 25.04.2011 Otrās Lieldienas.
 • 25.04.2011 plkst. 11.00. dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.
 • 25.04.2011 plkst. 10.00. dievkalpojums Kolkas pareizticīgo baznīcā.
 • 25.04.2011 plkst. 15.00. dievkalpojums Dundagas pareizticīgo baznīcā.

MAIJS

JŪNIJS

JŪLIJS

Kapu svētki

 • 16.07.2011 Kapu svētki plkst. 11.00 Ostes, plkst. 12.15 Nevejas, plkst. 13.30 Ošu, plkst. 14.45 Āžu kapos.
 • 23.07.2011 Kapu svētki plkst. 11.00 Vīdales, plkst. 12.15 Lateves, plkst. 13.30 Kaļķu, plkst. 14.45 Alakstes kapos.
 • 30.07.2011 Kapu svētki plkst. 11.00 Jaundundagas, plkst. 12.15 Pāces, plkst. 13.30 Sumbru, plkst. 14.45 Sabdagu kapos.

AUGUSTS

Kapu svētki

 • 7.08.2011 Kapu svētki: plkst. 14.00 Melnsila, plkst. 15.30 Ģipkas,
 • 13.08.2011 Kapu svētki: plkst. 12.00 Mazirbes, plkst. 15.00 Pitraga,
 • 20.08.2011 Kapu svētki: plkst. 11.00 Sīkraga un Kluču, plkst. 12.30 Valpenes, plkst. 14.00 Anstrupes, plkst.15.00 Dūmeles,
 • 27.08.2011 Kapu svētki: plkst. 12.00 Kolkas, plkst. 13.00 Vaides kapos.

SEPTEMBRIS

OKTOBRIS

NOVEMBRIS

 • 26.11.2011 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā Kolkas Romas katoļu baznīcas jauniešu ansambļa koncerts. Kopā ar mums būs Kolkas ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda. Pasākuma laikā mazajā zālē vietējo rokdarbnieku Ziemassvētku tirdziņš.

DECEMBRIS

 • 01.12.2011 Domes telpās klientus pieņem a/s «SEB banka» un a/s «Swedbank».
 • 2.12.2011 plkst. 19.00 Kolkas tautas namā Aktiera un dziesminieka Vara Vētras koncerts «Mīlestībai».
 • 3.12.2011 plkst. 18.00 Dundagas pilī Talsu pūtēju orķestra un deju kolektīva koncerts.
 • 9.12.2011 plkst. 17.00 Lielās egles iedegšana pie vidusskolas.
 • 10.12.2011 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā ansambļu «Laula» un «Sarma» koncerts. Kopā ar mums būs Kolkas ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda. Pasākuma laikā mazajā zālē vietējo rokdarbnieku Ziemassvētku tirdziņš.
 • 16.12.2011 plkst 16.00 Ziemassvētku pasākums Dundagas mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļā.
 • 17.12.2011 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā Kolkas mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts. Kopā ar mums būs Kolkas ev. lut. draudzes mācītājs Ainārs Kostanda. Pasākuma laikā mazajā zālē vietējo rokdarbnieku Ziemassvētku tirdziņš.
 • 17.12.2011 plkst. 19.00 Dundagas pilī Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Piedalās TDK «Bitītes» un vidējās paaudzes deju grupa «Zelta bites» no Rīgas, Valdgales vidējās paaudzes deju kolektīvs «Māra» un Dundagas senioru un jauniešu deju kolektīvi «Dun–dang», Dundagas jauktais koris.
 • 18.12.2011 plkst. 13.00 Dundagas pilī pensionāru kluba «Sendienas» pasākums.
 • 18.12.2011 Ziemassvētku pasākums Dundagas mākslas un mūzikas skolas dejas nodaļā
 • 20.12.2011 Dundagas pilī invalīdu Ziemassvētku pasākums.
 • 21.12.2011 plkst. 17.30 Ziemassvētku pasākums Dundagas mākslas un mūzikas skolas mūzikas nodaļā.
 • 22.12.2011 Novada domes sēde.
 • 23.12.2011 plkst. 12.00 Dundagas vidusskolas Ziemassvētku koncerts «Kaķīša Ziemassvētki».
 • 27.12.2011 plkst. 19.00 Kolkas tautas namā postfolka ansambļa «Vecpilsētas dziedātāji» koncerts. Ieeja bez maksas.
 • 31.12.2011 plkst. 22.00 Dundagas pilī Jaungada balle. Spēlē DJ Gunčs.
 • 31.12.2011 plkst. 23.00 Kolkas tautas namā Jaunā gada sagaidīšana. Balli spēlēs «Liepavots», ieeja Ls 2.

Dievkalpojumi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

 • 24.12.2011 plkst. 14.00 Svētā Mise katoļu draudzē Dundagas pilī.
 • 24.12.2011 plkst. 16.00 dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā, plkst. 15.30 koncerts.
 • 24.12.2011 plkst. 16.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā.
 • 24.12.2011 plkst. 16.00 dievkalpojums Mazirbes baznīcā.
 • 24.12.2011 plkst. 18.00 dievkalpojums Ģipkas luterāņu baznīcā.
 • 24.12.2011 plkst. 18.00 Ganiņu Svētā Mise Kolkas katoļu baznīcā.
 • 24.12.2011 plkst. 19.00 dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.
 • 25.12.2011 plkst. 11.00 dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.
 • 25.12.2011 plkst. 11.00 Kristus Dzimšanas svētku svētā Mise Kolkas katoļu baznīcā.
 • 25.12.2011 plkst. 11.00 dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā.
 • 25.12.2011 plkst. 11.00 dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā.
 • 25.12.2011 plkst. 12.00 dievkalpojums Mazirbes baznīcā.
 • 26.12.2011 plkst. 15.00 dievkalpojums Dundagas pareizticīgo draudzē «Priestermājā».

* 26.12.2011 plkst. 11.00 kristību un iesvētību dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.

 • 25.12.2011 plkst. 16.00 dievkalpojums «Prieka vēsts» draudzē, Dundagas tautas namā.
 • 31.12.2011 plkst. 23.00 dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.
 • 01.01.2012 plkst. 11.00 Svētā Mise Kolkas katoļu baznīcā.
 • 01.01.2012 plkst. 11.00 dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā.
 • 01.01.2012 plkst. 11.00 dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā.
 • 06.01.2012 plkst. 18.00. dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.
 • 08.01.2012 plkst. 11.00 Svētā Mise Kolkas katoļu baznīcā.
 • 08.01.2012 plkst. 15.00 Svētā Mise katoļu draudzē Dundagas pilī.

Visādi nieki no malas

afisa/2011.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki