2013.gads

Augusts

Kapu svētki

 • 03.08.2013 kapu svētki plkst. 11.00 Ostē, plkst. 12.00 Nevejā, plkst. 13.00 Ošos, plkst. 14.00 Āžos, plkst. 15.00 Vīdalē, plkst. 16.00 Latevē, plkst. 17.00 Kaļķos.
 • 10.08.2013 kapu svētki plkst. 11.00 Alakstē, plkst. 12.00 Jaundundagā, plkst. 13.00 Pācē, plkst. 14.00 Sumbros, plkst. 15.00 Sabdagās.
 • 17.08.2013 kapu svētki plkst. 11.00 Klučos, plkst. 12.00 Valpenē, plkst. 13.00 Anstrupē.
 • 17.08.2013 kapu svētki plkst. 12.00 Pitragā.
 • 18.08.2013 kapu svētki plkst. 12.00 Mazirbē, plkst. 15.00 Sīkragā.
 • 24.08.2013 kapu svētki plkst. 12.00 Kolkas luterāņu kapos, plkst. 13.30 Vaidē.

Septembris

Oktobris

Novembris

 • 02.11.2013 plkst. 11.00 Kolkas tautas namā novusa dubultspēļu Rudens turnīra 2. posms.
 • 7.11.2013 plkst.14.00 Mazirbē Līvu tautas namā Mārtiņdienas svinības.
 • 8.11.2013 plkst. 9.00 domes ārkārtas sēde
 • 8.11.2013 plkst. 10.00 Dundagas pilī cirks «Allez!». Ieeja Ls 1.
 • 09.11.2013 plkst. 12.00 Dundagas luterāņu baznīcā labdarības koncertu Dundagas mācītājmuižas neatliekamiem glābšanas darbiem sniegs kamerkoris Rāte no Kuldīgas.
 • 11.11.2013 Lāčplēša diena. Dundagā plkst. 17.00 lāpu gājiens no vidusskolas uz laukumu pie pils, kur pieminēsim šo dienu un godināsim Brīvības cīnītājus. Kolkā plkst. 18.00 lāpu gājiens, pulcēšanās pie Delfīniem. Plkst. 18.20 piemiņas brīdis pie tautas nama — svētku uzrunas, dziesmas, ugunskurs un karsta tēja. Plkst. 19.00 Atmodas antoloģija — režisora Askolda Saulīša jaunākā dokumentālā filma par būtiskākajiem notikumiem Latvijas ceļā uz valstisko neatkarību. Par godu Brīvības cīņās kritušajiem aicinām iedzīvotājus iedegt pa sveču liesmiņai mājas logos!
 • 11.11.2013 Mazirbē Līvu tautas namā Lāčplēša dienas pasākums.
 • 16.11.2013 Mazirbē Līvu tautas namā plkst. 12.00 darbs ar mālu radošajā darbnīcā.
 • 16.11.2013 plkst. 19.00 Kolkā Latvijas valsts 95. dzimšanas dienai un Līvu karoga svētkiem veltīts koncerts. Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa un Kolkas pašdarbības kolektīvi. Plkst. 22.00 svētku balle ar grupu Apvedceļš. Ieeja Ls 2.
 • 17.11.2013 Mazirbē Līvu karoga svētki — plkst. 11.00 Mazirbes baznīcā, turpinājums 12.30. tautas namā.
 • 17.11.2013 plkst. 18.00 Dundagā Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Sveiksim Latviju 95. dzimšanas dienā un pateiksim paldies visiem, kas devuši ieguldījumu novada attīstībai! Plkst. 21.30 balle ar grupu Tālbraucēji. Biļešu cena Ls 2.
 • 21.11.2013 plkst. 13.00 Finanšu komitejas sēde
 • 23.11.2013 plkst. 11.00 Kolkas tautas namā novusa dubultspēļu Rudens turnīra 2. posms.
 • 23.11.2013 Mazirbē Līvu tautas namā plkst. 12.00 darbs ar mālu radošajā darbnīcā.
 • 28.11.2013 plkst. 13.00 domes sēde.
 • 29.11.2013 Dundagas pilī Ziemassvētku tirdziņa atklāšana.
 • 30.11.2013 Mazirbē Līvu tautas namā, domājams, plkst. 14.00 Adventa vainagu gatavošanas radošā darbnīca.
 • 30.11.2013 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā Adventa koncerts — muzicēs vijoļnieks Edgars Ziņģe, piedalīsies Kolkas ev. lut. draudzes mācītājs Kārlis Irbe.

Decembris

«Jūrkant»), dzeju lasīs Laila Pabērza.

 • 08.12.2013 Dundagas pilī pensionāru kluba «Sendienas» pasākums
 • 10.12.2003 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā filmas vismazākajiem skatītājiem. Ieeja Ls 0,50.
 • 12.12.2013 plkst. 13.00 Finanšu komitejas sēde
 • 12.12.2013 plkst. 18.00 Kolkā ciema egles iedegšana.
 • 14.12.2013 plkst. 10.00 Līvu tautas namā Mazirbē radošā darbnīca - dekupāža.
 • 14.12.2013 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā Pastendes amatierteātra izrāde — Džordi Sjerra i Fabra «Kafka un ceļojošā lelle», režisore Inga Kazaka (labākā izrāde Talsu novadā 2013. gadā).
 • 14.12.2013 plkst. 19.00 pilī Dundagas amatiermākslas kolektīvu koncerts.
 • 15.12.2013 plkst. 13.00 Dundagas pils lielajā zālē Dundagas Mākslas un mūzikas skolas koncerts «Domas zem sniega klusumā».
 • 18.12.2013 plkst.13.00 Ziemassvētku eglītes Mazirbes skolā.
 • 19.12.2013 plkst. 11.00 Dundagas pilī invalīdu biedrības «Cerība» Ziemassvētku eglīte.
 • 19.12.2013 plkst. 13.00 domes sēde.
 • 19.12.2013 plkst. 19.00 Kolkas tautas namā Andris Daņiļenko un Vita Baļčunaite koncertā «Ziemas vakars». Pie klavierēm Anatolijs Ļivča.
 • 21.12.2013 plkst. 11.00 Kolkas tautas namā Ziemassvētku eglītes pirmsskolas vecuma bērniem.
 • 21.12.2013 plkst. 14.00 Vīdales skolā Ziemassvētku eglītes pirmsskolas vecuma bērniem.
 • 22.12.2013 plkst. 11.00 Kaļķu «Vārpniekos» Ziemassvētku eglītes pirmsskolas vecuma bērniem.
 • 22.12.2013 plkst. 14.00 Dundagas pilī Ziemassvētku eglītes pirmsskolas vecuma bērniem.
 • 31.12.2013 plkst. 22.00 Dundagas pilī Vecgada balle. Spēlēs grupa «Labvakar plus». Ieeja Ls 2.
 • 31.12.2013 plkst. 23.00 Kolkā Vecgada balle ar grupu «Pilnmēness». Ieeja Ls 2.

afisa/2013-2.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki