Kubalu skola-muzejs

1. Iestādes vispārējs apraksts

Kubalu skola–muzejs ir Dundagas novada pašvaldības iestāde.

Muzeja darbinieki: vadītājs - Ivars Abajs; vecākā speciāliste — Gunita Tropiņa, apkopēja — Ilma Dišlere.

Muzeja ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem no 1. maija līdz 31. oktobrim. Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt: tel. 63254335 (autoatbildētājs); mob. tel. 26332238 (muzeja vadītājs). Muzejs atvērts darba dienās no 9.00 līdz 18.00, brīvdienās muzeja ekspozīcijas pieejamas tikai iepriekšēja pieteikuma gadījumā. Darbam ar muzeja krājuma nav sezonāla ierobežojama. Muzejs labprāt sniegs konsultācijas jautājumos, kas skar Dundagas pagasta vēsturi, novadpētniecību.

:kultura:kubali.jpg

Muzeja misija ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos sadzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.

Muzeja pirmsākumi

Skolas namu Dundagas muiža uzceļ 1842. gadā. Muzeju senajā Kubalu skolā atver 1972. gada 13. maijā. Par muzeja veidošanas ierosinātāju atzīstams rakstnieks Herberts Dorbe. Muzeja ekspozīcijas toreiz iekārtoja Talsu rajona novadpētniecības muzejs. Kopš 1992. gada muzeja darbību nodrošina Dundagas pagasta (tagad - Dundagas novada) pašvaldība. Aktuālā akreditācijas apliecība Nr.91A apliecina, ka muzeja darbība ir valsts atzīta līdz 2015. gada 6. maijam.

Šodien

Muzeja ēka ir senākais koka guļbūves skolas nams, kāds mūsu zemē saglabājies.

Apmeklējot muzeju var iepazīt skolas dzīvi tās pirmsākumos. Te uzzinām par apvidus kultūrvēsturē nozīmīgām personībām: Ernestu Dinsbergu, Krišjāni Baronu, Jāni Dreibergu, Frici Dravnieku, Sofiju Dravnieci, u.c.

Bagāts ar Ernesta Dinsberga darinātām lietām ir 1878.gadā izbūvētais skolotāja jumtistabu dzīvoklis.

Muzeja izdevumi

  • Ernestu Dinsbergu atceroties. 1995.
  • Sofija Dravniece. Atmiņas.1996.
  • Mūsu novadnieki. Ludvigs Adamovičs. 1999.
  • Mazirbes skola. Atmiņu fragmenti. 2000.
  • I. Abajs, A. Kālberga. Tēvzemes vietu vārdi. Īves pagasts. 2002.
  • Dundagas apvidus folklora. Ernesta Dinsberga devums. 2006.

Muzeja adrese

Kubalu skola – muzejs, Sausteres ciems, Dundagas novads, Dundaga, LV3270. E-pasts: kubalmuz@dundaga.lv Mājas lapa: http://www.dundaga.lv/ksm

2. Pakalpojumu izklāsts (kādus pakalpojumus var saņemt muzeja apmeklētājs)

Ieskats Kubalu skolas - sētas vēsturē

Kubalu skolas sētas apskate (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās). Ieskats skolas sētas vēsturē.

==== Kubalu skolas - muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate ==== Skolas ēkā esošo ekspozīciju (klase, skursteņnams, E.Dinsberga dzīvoklis) un izstāžu apskate (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās) gida pavadībā. 2012.gadā paredzēts iekārtot jaunas ekspozīcijas 1849. gadā celtajā saimniecības ēkā (klēts, vāgūzis).

Ekskursiju vadīšana

Muzejs nodrošina tā misijai atbilstošu tematisku ekskursiju sagatavošanu un vadīšanu muzeja sētā, ēkās vai ārpus muzeja - Dundagas novada teritorijā.

Krājumu izmantošana

Muzejs krājums pieejams (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās) gan ekspozīcijās, gan izstādēs. Ar neeksponēto krājuma daļu muzeja speciālista pavadībā var iepazīties muzeja krātuvēs.

Muzeja pētnieciskajam darbam atbilstošu tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana ar muzeja krājumos esošajiem materiāliem, lietojot gan publicētus, gan publiskās krātuvēs (arhīvos, bibliotēkās, muzejos) pieejamos uzziņu avotus.

Konsultāciju sniegšana par jautājumiem, kas atbilst muzeja krājuma profilam: dokumenti un fotogrāfijas par Dundagas novada vēsturi, Dundagas pagasta skolu vēsture, iedzīves priekšmeti apvidus zemnieka sētā (19.gs. beigas – 20.gs. 30.gadi).

Vēsturisku ziņu sniegšana par Dundagas novadu teritoriju balstoties uz muzeja krājumu un muzeja uzkrāto publicēto uzziņu avotu apkopojumu.

Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu

Muzeja darbinieki konsultē vai sagatavo rakstisku uzziņu par muzeja krājumu. Muzeja krājums satur dokumentus un fotogrāfijas par Dundagas novada vēsturi, Dundagas pagasta skolu vēsturi, iedzīves priekšmetus un darba rīkus apvidus zemnieka sētās (19.gs. beigas – 20.gs. 30.gadi)

Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi

Uzziņu avoti: muzeja krājums un muzeja uzkrāto publicēto uzziņu avotu apkoppojums

Kubalu skolas – muzeja krājuma izmantošana

Muzeja krājums pieejams (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās) gan ekspozīcijās, gan izstādēs. Ar neeksponēto krājuma daļu muzeja speciālista pavadībā var iepazīties muzeja krātuvēs.

Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana

Muzeja pētnieciskajam darbam atbilstošu tematisko lekciju sagatavošana un vadīšana izmantojot muzeja krājumos esošos materiālus un lietojot gan publicētus, gan publiskās krātuvēs (arhīvos, bibliotēkās, muzejos) pieejamos uzziņu avotus.

Tematisku ekskursiju vadīšana

Muzejs veic tā misijai atbilstošu tematisku izziņas materiālu apkopošanu un ekskursiju vadīšanu muzeja sētā, ēkās vai ārpus muzeja – Dundagas novada teritorijā.

Kubalu skola – muzeja maksas pakalpojumi un piedāvāto iespieddarbu cenas.

kultura/ksm.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki