Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 27.04.2012.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Līguma priekšmetsBūvdarbu veikšana: viens jauns artēziskais urbums, divu urbumu rekonstrukcija, trīs urbumu tamponāža; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 380m un 5 skataku rekonstrukcija, ūdensapgādes tīklu izbūve 430 m; kanalizācijas tīkli 1060 m, divu kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un vienas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve; notekūdeņu attīrīšanas stacijas rekonstrukcija saskaņā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikumu, darbu apjomiem un zemāk norādīto dokumentāciju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2012. plkst. 11.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr,fakss 63223828, mob. 29126195
epasts kolkasudens@inbox.lv
Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem 1. jautājums:
Nolikuma punkts 4.1 iepirkuma priekšmeta apraksts, darba apjomiem, specifikāciju un finanšu piedāvājuma veidnēm ir konstatētas neprecizitātes darba apjomos.

Atbilde:
Precīzos darba apjomus skatīties tehniskajā projektā.
Projekta dokumentācija:
You could leave a comment if you were logged in.
projekti/udens/2012.04.28.udenssaimniecibas_infrastrukturas_attistiba_dundagas_novada_kolkas_ciema.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki