Sludinājumi

Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā

2013. gada 8. maijā plkst. 17.30 Kolkas tautas nama mazā zālē, Kolkā, Dundagas novadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Kolkas ūdens» iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Dundagas novada Kolkas ciemam un ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu SIA «Līcis 93».

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA «Kolkas ūdens» pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus un ieteikumus par SIA «Kolkas ūdens» iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Dundagas novada Kolkas ciemam un ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu SIA «Līcis 93».

Dalību sanāksmē var pieteikt Andrim Šulginam pa telefonu (mobilais: 20232039, fiksētais: 67873194) vai e-pastu andris.sulgins@sprk.gov.lv līdz 7. maijam.

Iepazīties ar SIA «Kolkas ūdens» iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Dundagas novada Kolkas ciemam un ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu SIA «Līcis 93» var Komisijas interneta lapā.

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam sanāksmes laikā vajag lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku

Dundagas novada pašvaldības iestāde «Kultūras pils» aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku.

Prasības:

 • pamatzināšanas vai darba pieredze tūrisma nozarē;
 • labas saskarsmes prasmes;
 • svešvalodu (angļu vai vācu) zināšanas.

Darbs uz konkrētu termiņu līdz 2013. gada 31. oktobrim.

Pretendentiem jāpiesakās Dundagas pilī, Pils ielā 14, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2013. gada 22. aprīlim, iesniedzot iesniegumu un dzīves aprakstu (CV).

Ziņas par darba apjomu un citiem jautājumiem iegūstamas, zvanot pa tālruņa numuru: 63237860 vai 29478393.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Kolkas ūdens», reģ. nr. 40003579893, «Brigas», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV–3275, 08.04.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. lēmumu nr. 1/8 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika».

Piedāvātie tarifi:

 • ūdensapgādē — 0,76 Ls/ m³ (bez PVN),
 • kanalizācijai — 0,63 Ls/ m³ (bez PVN),
 • ūdensapgādē SIA «Līcis–93» — 0,31 Ls/m³ (bez PVN).

Grozījumi tarifos ir saistīti vajadzību apstiprināt tarifus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem lietotājs var SIA «Kolkas ūdens», «Pastnieki», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV–3275, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA «Kolkas ūdens» pārstāvi pa tālr. 29126195.

Priekšlikumus un ieteikumus par kanalizācijas tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA «Kolkas ūdens», «Pastnieki», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV–3275, e-pasts: kolkasudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa nr. 67097200, e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās

Dundagas novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanu darbam Dundagas, Kolkas, Kaļķu, Mazirbes un Vīdales vēlēšanu iecirkņos pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai (27.05.–02.06.2013.).

Kandidātus var pieteikt:

 • reģistrētās politiskās organizācijas vai to apvienības,
 • ne mazāk kā desmit vēlētāju,
 • novada vēlēšanu komisijas loceklis (Sandra Kokoreviča, Inguna Klēvere, Rita Podkalne, Guntis Kārklevalks, Ilze Pirvite, Andris Vīksna).

Pieteikties novada domes kancelejā līdz 17.04.2013. ieskaitot.

Sīkāku informāciju un pieteikuma veidlapas var saņemt novada domes kancelejā (tel. 63237850) vai Centrālās vēlēšanu komisijas interneta lapā.

Lejuplādēt veidlapas:

d.m.Y H:i · 0 Comments

Deputātu kandidātu pieteikšana

Dundagas novada vēlēšanu komisijas darba laiks kandidātu sarakstu pieņemšanai pašvaldību 2013. gada vēlēšanām

12. aprīlī plkst. 9.00–12.00
13. aprīlī plkst. 9.00–13.00 iepriekš piesakot
14. aprīlī nestrādā
15. aprīlī plkst. 14.00–18.00
16. aprīlī plkst. 9.00–12.00
17. aprīlī plkst. 9.00–12.00
18. aprīlī nestrādā
19. aprīlī plkst. 12.00–15.00
20. aprīlī plkst. 9.00–13.00 iepriekš piesakot
21. aprīlī nestrādā
22. aprīlī plkst. 14.00–18.00

Pieteikumi iesniedzami Dundagas novada domes administratīvajā ēkā Dundagā, Pils ielā 5-1.


Drošības nauda

Saskaņā ar likumu «Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums» 18. pantu pašvaldību vēlēšanām Dundagas novadā par kandidātu sarakstiem iemaksājamā drošības nauda ir Ls 90.

Bankas rekvizīti drošības naudas ieskaitīšanai:

Saņēmējs: Dundagas novada vēlēšanu komisija
Reģ. nr.: 90009355330
Banka: SWEDBANK 
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV20HABA0551036312965

Pārskaitījumā jānorāda:

 • kas naudu iemaksājis,
 • kandidātu saraksta nosaukums par kuru drošības nauda iemaksāta,
 • iemaksas datums.

Ja no šā nosaukuma kandidātu saraksta attiecīgās domes vēlēšanās ir ievēlēts kaut viens deputāts, drošības nauda atdodama iemaksātājiem. Ja nav ievēlēts neviens, iemaksāto naudu ieskaita pašvaldības budžetā.

Tālruņi informācijai: 63237850 un 26342122.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Darbs novada vēlēšanu komisijā

Dundagas novada dome izsludina papildus pieteikšanu darbam Dundagas novada vēlēšanu komisijā pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 2013. gadā.

Kandidātus var pieteikt:

 • reģistrētās politiskās organizācijas vai to apvienību centrālajās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas,
 • ne mazāk kā desmit vēlētāju,
 • novada domes deputāts.

Pieteikties novada domes kancelejā līdz 08.04.2013. ieskaitot.

Sīkāku informāciju un pieteikuma veidlapas var saņemt novada domes kancelejā, tālrunis 63237850.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbā sociālo darbinieku

Dundagas novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku.

Galvenie darba pienākumi: identificēt klientu sociālās problēmas, veikt sociālo darbu, sniegt sociālo palīdzību, izstrādāt individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, informēt klientus par sociālajiem pakalpojumiem.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā vai karitatīvajā darbā, sociālā darbinieka kvalifikācija;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • labas sazināšanās prasmes;
 • zināšanas un izpratne par sociālā darba, sociālās palīdzības organizāciju, dokumentēšanu un tiesību aktiem;
 • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā un veikt darbu patstāvīgi, precīzi, ar iniciatīvu un lielu atbildības izjūtu.

Izskatīsim arī pieteikumus no pretendentiem, kas pašlaik apgūst nepieciešamo izglītību.

Darbs uz nenoteiktu laiku, 0,5 darba slodze Kolkas pagastā.

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 31.01.2013. sūtīt uz e-pastu soc@dundaga.lv vai pa pastu, vai iesniegt personīgi Dundagas Sociālā dienesta vadītājai Inetai Mauriņai Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā, LV-3270.

Uzziņas pa tālruņiem 63200803, 26618686.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Pašvaldība aicina darbā elektriķi

Pašvaldība aicina darbā elektriķi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentus iesniegt līdz 7. XII. Tālrunis 63237511.

slud.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki