Sludinājumi

Ūdens tarifi Kolkā

Paziņojums par precizētiem tarifu projektiem.

SIA Kolkas ūdens 12.09.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza precizētus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. lēmumu Nr.1/8 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika».

Kolkas ciemā:

 • piedāvātais tarifs ūdensapgādē – 0,68 Ls/ m³ (bez PVN)
 • piedāvātais tarifs kanalizācijai – 0,67 Ls/ m³ (bez PVN).
 • piedāvātais tarifs ūdensapgādē SIA «Līcis-93» – 0,23 Ls/ m³ (bez PVN).

→ Read more...

Aicina darbā projektu vadītāju

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju. Viena amata likme.

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt finanšu piesaisti novada attīstības projektiem;
 • gatavot projektu pieteikumus un organizēt projektu ieviešanu;
 • dokumentēt projektu rezultātus, gatavot pārskatus;
 • uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu ieviešanas laikā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadības zinātnē, kas papildināta ar profesionālām zināšanām;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • prasme strādāt komandā;
 • analītiskās spējas.

Pieteikuma dokumentus — profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli — lūdzam līdz 10.08.2013. iesniegt Dundagas novada pašvaldībā, Pils iela 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, vai nosūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu dome@dundaga.lv, norādot «Vakancei projektu vadītājs».

Piesakieties novada vēlēšanu komisijā!

Dundagas novada dome aicina pieteikties darbam Dundagas novada vēlēšanu komisijā.

Kandidātus var pieteikt:

 • reģistrētās politiskās organizācijas vai to apvienības;
 • ne mazāk kā desmit vēlētāju grupa;
 • novada domes deputāts,

Pieteikumi jāiesniedz līdz 16.08.2013. novada domē Dundagā.

Pieteikuma veidlapas var saņemt novada domes kancelejā vai lejuplādēt.

Sīkākas ziņas pa tālruņiem: 63237850 un 26342122.

Komisiju ievēl uz 4 gadiem, un tā darbojas saskaņā ar normatīviem aktiem un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām.

Aicina darbā saimniecības pārzini

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini Dundagas pagasta izglītības iestādēs.

Darba pienākumi:

 • plānot un koordinēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi,
 • nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumu,
 • organizēt un vadīt un piedalīties skolas telpu remondarbos.

Prasības:

 • vidējā speciālā izglītība;
 • darba pieredze saimnieciskā darbībā;
 • datorprasmes;
 • autovadītāja apliecība.

Pretendentiem jāpiesakās Dundagas pagasta pašvaldībā, Pils ielā 5, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2013. gada 20. jūlijam, iesniedzot iesniegumu un dzīves aprakstu (CV).

Ziņas par darba apjomu un citiem jautājumiem iegūstamas, zvanot pa tālruņiem 63237513 vai 29377433 izpilddirektorei Ingai Rallei.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbam komisijās

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties darbam Administratīvajā komisijā, Iepirkumu komisijā un Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā.

Iesniegumus lūdzam līdz 05.07.2013. iesniegt personīgi pašvaldības kancelejā vai sūtīt pa pastu: Dundagas novada pašvaldībai, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Tālrunis uzziņām 63237851.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Nomas tiesību izsole

Dundagas novada pašvaldība rīko īpašuma «Jūras pērles» (kadastra nr. 8862 007 0187) 1,4534 ha lielas daļas nomas tiesību rakstisku izsoli. Nomas objekta adrese: «Jūras pērles», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 8. jūlijam.

Lejuplādēt izsoles noteikumus.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā

Dundagas novada pašvaldība rīko īpašuma «Tautas nams» telpu Nr. 4 un Nr. 5 nomas tiesību rakstisku izsoli. Nomas objekta adrese: «Tautas nams», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 10. jūnijam plkst. 14.00.

Lejuplādēt izsoles noteikumus

d.m.Y H:i · 0 Comments

Lauksaimniecības zemes noma

Dundagas novada dome aicina pieteikties uz lauksaimniecībā izmantojamu zemju nomu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 20. V. Ja uz piedāvātajiem nomas gabaliem būs pieteikušies vairāki pretendenti, rīkos nomas tiesību izsoli.

Lejuplādēt zemes gabalu sarakstu.

Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 29419195.

Guntis Kārklevalks

slud.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki