Pašvaldības sludinājumi

Aktuāli darba sludinājumi

Privātie sludinājumi

Atkritumu apglabāšanas tarifi

SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) «Piejūra»», LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3100; 16.10.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.03.2011. padomes lēmumu nr. 1/1 «Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika».

Sabiedriskais pakalpojums Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Pieaugums
Sadzīves atkritumu apglabāšana Ls 19,32
€ 27,49
Ls 20,34
€ 28,94
+5,3%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 01.01.2014. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu lietotājs var Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, darba dienās plkst. 8.00–17.00, iepriekš sazinoties ar SIA «AAS «Piejūra»» valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālrunis: 63123306, mobilais tālrunis: 29186332

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, e-pasts: piejura@tukums.lv, fakss 63123306, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīga, Ūnijas iela 45, fakss 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV-3862), e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbā medicīnas māsu

VSAC «Kurzeme» filiāle «Dundaga» aicina darbā medicīnas māsu.

Pienākumi: nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus filiāles klientiem.

Prasības:

 • vidējā vai augstākā profesionālā izglītība medicīnas māsas specialitātē;
 • reģistrs Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā un papildu sertifikāts māsu specialitātē (vēlams garīgās veselības aprūpes māsa);
 • vēlama profesionālā pieredze.

Piedāvājam:

 • darba algu no Ls 247 līdz Ls 350, ar garīgās veselības māsas sertifikātu — no Ls 279 līdz Ls 395;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē.

Darba vietas: Vīdāles iela 17, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv vai pa faksu 63491118.

Tālrunis uzziņām: 63491156.

Aicina darbā logopēdu

Mazirbes internātpamatskolas projektam «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā» (vienošanās nr.2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/APIA/VIAA/091) aicina darbā logopēdu Kolkas pamatskolā.

Ūdens tarifi Kolkā

Paziņojums par precizētiem tarifu projektiem.

SIA Kolkas ūdens 12.09.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza precizētus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. lēmumu Nr.1/8 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika».

Kolkas ciemā:

 • piedāvātais tarifs ūdensapgādē – 0,68 Ls/ m³ (bez PVN)
 • piedāvātais tarifs kanalizācijai – 0,67 Ls/ m³ (bez PVN).
 • piedāvātais tarifs ūdensapgādē SIA «Līcis-93» – 0,23 Ls/ m³ (bez PVN).

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar tarifu apstiprināšanas nepieciešamību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem lietotājs var SIA «Kolkas ūdens» «Pastniekos», Kolkā, Kolkas pagastā darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties par tālruni 29126195.

Priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA «Kolkas ūdens» «Pastniekos», Kolkā, Kolkas pagastā pa e-pastu kolkasudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45 pa faksu 67097200 vai e-pastu sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Aicina darbā projektu vadītāju

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju. Viena amata likme.

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt finanšu piesaisti novada attīstības projektiem;
 • gatavot projektu pieteikumus un organizēt projektu ieviešanu;
 • dokumentēt projektu rezultātus, gatavot pārskatus;
 • uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu ieviešanas laikā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadības zinātnē, kas papildināta ar profesionālām zināšanām;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • prasme strādāt komandā;
 • analītiskās spējas.

Pieteikuma dokumentus — profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli — lūdzam līdz 10.08.2013. iesniegt Dundagas novada pašvaldībā, Pils iela 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, vai nosūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu dome@dundaga.lv, norādot «Vakancei projektu vadītājs».

sludinajumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki