Ziņas

Rūķi un eņģeļi «Kurzemītē»

3. XII bērnudārzā «Kurzemīte» ieradās 6 rūķīši, lai kopā ar grupiņu — «Pienenīte», «Bitīte» un «Spārīte» — bērniem izrotātu no papīra izgrieztus eņģeļus, ko salocīt un piekarināt pie zāles griestiem.

Kā pastāstīja muzikālā audzinātāja Inga Apškrūma, zem rūķu cepurēm bija paslēpušās jauniešu domes brīvprātīgās — Lelde Bēķe, Madara Enzele, Amanda Pipare, Alise Ralle un Laine Šmite —, kā arī Agates māmiņa Daina Miķelsone. Inga uzsvēra, ka ar šīm meitenēm jau bijusi laba sadarbība iepriekš. Bet sācies viss ar sporta un jauniešu lietu organizatores Aigas Ūdres aicinājumu Ingai būt par brīvprātīgo darba rīkotāju bērnudārzā. Aiga aicinājusi Ingu padomāt, kādus darbiņus šogad meitenēm uzticēt. Tā kā tuvojušies Ziemassvētki, Ingai bijis skaidrs, ka būtu ļoti jauki, ja brīvprātīgā darba veicējas atnāktu palīgā pagatavot svētku rotājumus. Vienojušās par datumu, un 3. XII visas bijušas klāt, līdzi nesot lielas, skaistas kastes, kurās rātni gulējuši izgrieztie eņģeļi. Ingas uzdevums bijis sameklēt spīgulīšus un citus materiālus rotāšanai. Meitenēm gan arī pašām kaut kas izmantojams darbam esot bijis līdzi.

Tad nu Lelde, Madara, Amanda, Alise, Laine un Daina kopā ar bērniem pulcējušās metodiskajā kabinetā, kur Inga iepazīstinājusi ar rūķiem. Viņa pastāstījusi, ka Adventa laiks ir gatavošanās svētkiem un tajā arī bērnudārzā ir daudz darāmā, kur katrs var pielikt roku. Šajā reizē Inga aicinājusi bērnus kopā ar lielajām meitenēm izrotāt eņģeļus. Brīvprātīgās ņēmušas pie rokas pa diviem bērniem, un darbs sācies. Kad šie bērni savus eņģeļus bija izrotājuši, meitenes viņus aizveda atpakaļ uz grupiņu un ņēma pie rokas nākamos divus. Pāris stundās tapuši ap 50 ļoti skaistu eņģeļu, Meitenes bijušas pārsteigtas par bērnu labo gaumi: katrs rūpīgi izvēlējies, kā izgreznot savu eņģeli. Kaut gan materiāli bijuši visiem vienādi, katrs darbiņš iznācis citādāks. Tagad tie visi redzami pie zāles griestiem. Kad bērni gatavos eņģeļus ieraudzījuši, sacījuši: «Re, mans eņģelis!». Viņi pamanījuši arī citu bērnu gatavotos.

«Parasti visi jau tā ir ļoti aizņemti un zāli dekorēju viena. Taču redzu, ka kopīgi padarītajam darbam ir cita vērtība. Svētkus taču arī visi svinēsim kopā!» secināja Inga. Viņa pateicas Leldei, Madarai, Amandai, Alisei, Lainei, Dainai un priecājas par lielisko sadarbību, kas vēl turpināsies.

Diāna Siliņa,
Foto no jauniešu domes albuma

d.m.Y H:i · 0 Comments

Projektu konkurss «Nevalstisko organizāciju projektu programmā»

Vēl var pagūt iesniegt mikroprojektu Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā otrā atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas «NVO fonds» apakšprogrammā «Nevalstisko organizāciju projektu programma».

Sīkāka informācija Sabiedrības Integrācijas fonda interneta lapā

d.m.Y H:i · 0 Comments

Klusus un mierīgus svētkus!

Būsim rimti un prātīgi, lai nesabojātu svētkus sev un citiem!

Klusajā Ziemsvētku gaidīšanas laikā īpaši jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Neatstāsim degošas sveces Adventa vainagā bez uzraudzības vai bērnu ziņā! Uzmanīsimies, dedzinot eglīšu svecītes!

Jau krietni pirms svētkiem bērni un jaunieši iemēģina pirotehniskos izstrādājumus, kas traucē iedzīvotāju mieru. Pirotehniskos līdzekļus nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Atgādinu, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181. panta 5. daļā ir paredzēta atbildība: par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 150 latiem.

Ir sagaidīts pirmais sniegs un sals. Aicinu vecākus pievērst lielāku uzmanību, kā bērni pavada brīvo laiku. Bērni jābrīdina, ka nedrīkst kāpt uz ledus ūdenstilpēs, jo tās ir tikai šķietami aizsalušas. Īstenībā ūdeni sedz plāna, sasalusi slapja sniega kārtiņa.

Dundagā un novadā netrūkst pārgalvju, kas nepietiekamās braukšanas prasmes cenšas pilnveidot Dundagas ielās, krustojumos un stāvlaukumos. Tā 6. XII, aizturot kādu autovadītāju, viņš savu rīcību skaidroja vienkārši: «mani sanesa». Ceļu satiksmes noteikumos teikts, ka jāizvēlas laika apstākļiem atbilstošs braukšanas ātrums, kas neapdraud gājējus un citus transportlīdzekļu vadītājus. Pie transportlīdzekļa nedrīkst piesiet kamaniņas, riepas un citus slīdošus priekšmetus, lai uz tiem sēdētu un vizinātos. Nelaimes gadījumi var beigties letāli.

Ievērosim sabiedriskās kārtības noteikumus, maksimālo drošību uz ceļiem un būsim savstarpēji iecietīgi. Tad Ziemassvētku laiks mums būs kluss un svētīgs un Jaunais gads — laimīgs un panākumiem bagāts.

Jānis Simsons,
Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

d.m.Y H:i · 0 Comments

Dzīvo siltāk!

13. XII plkst. 10.00 Liepājas Latviešu biedrības namā (Liepāja, Rožu laukums 5/6, Kamerzāle) notiks seminārs «Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja».

Semināru varēs vērot arī interneta tiešraidē Ekonomikas ministrijas interneta lapā www.em.gov.lv. Sīkākas ziņas un semināra dienas kārtība šeit.

Inga Pučure

d.m.Y H:i · 0 Comments

Dundagas egle iepriecina!

6. XII iedegās Dundagas galvenā egle.

No tumšākā gadalaika ir savs labums. Nav jāgaida melna nakts, jau darbadienas beigās ir piemērota tumsa, kas ļauj iedegt svētku egli. Tā bērniem par prieku 6. XII notika pie pils, un vēl kā uz pasūtījuma pat drusku uzsniga. Vismaz dažas dienas, ja ne vairāk, mums ir pat svētku baltums! Bet egle, tā jau priecēs visus svētkus neatkarīgi no laikapstākļiem.

A.A.
Rutas Bērziņas foto

d.m.Y H:i · 0 Comments

Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) 13. XII, plkst. 10.00 Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā Nr. 21a rīko semināru meža īpašniekiem un citiem interesentiem «Ar krūmiem aizaugusī zeme — kā to izmantot lietderīgi».

  • Zeme aizaug ar krūmiem. kā to «pārveidot» par mežu?
  • Pļaut neatmaksājas, bet koki paši neieaug. Ko labāk stādīt?
  • Lauks aizaudzis daļēji. Kuru tā daļu var uzskatīt par mežu, kuru vēl ne? Objektu apskate dabā.

Sīkākas ziņas pa tālruni 20222041, Alda Velvere.

Programma
Plkst.StundasSatursLektors
10.00–10.300,5Aizaugošās zemes – negatīva tendence Latvijas laukos. Statistikas dati.MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vadītāja vietniece A.Velvere
10.30–12.001,5Aizaugošo zemju izmantošanas iespējas. Likumdošanas prasības, lai platību atzītu par mežu. Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Plantāciju meži MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vadītāja vietniece A.Velvere
12.00–14.001,5Īstermiņa koku plantācijas – ierīkošana un apsaimniekošana. Sugas izvēle atkarībā no īpašnieka vēlmēm un augsnes īpatnībām. MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vadītāja vietniece A.Velvere
14.00–14.30Kafijas pauze, pārbrauciens uz objektu
14.30–17.002,5Daļēji aizaugušas platības izvērtējums atbilstoši meža kritērijiem. Objektu apksate dabā. Semināra apkopojums MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas mežsaimniecības konsultants V.Usne, pārstāvis no VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības
d.m.Y H:i · 0 Comments

Kas tas tāds universālais dizains

Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš skolēnu konkursam «Universālais dizains — kas tas par zvēru?»

Kurzemes plānošanas reģions pagarina darbu iesiegšanu līdz 30.  XII. Piedalīties aicināti 5. līdz 12. klašu vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu skolēni. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem jāiesniedz viena eseju, fotostāsts vai audiovizuāls (video) darbs, sūtot to elektroniski uz ilze.arniece@kurzemesregions.lv.

Iespēja izvēlēties vienu no 3 tēmām: 1. Mans ierosinājums … (preces, pakalpojuma, informācijas pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu … (skolā, mājās, veikalā, pilsētā utt.); 2. Par universālo dizainu ikvienam būtu jāzina …; 3. Manuprāt, labākais redzētais universālā dizaina piemērs.

Labāko 2–3 darbu autoriem piešķirs noderīgas balvas lietošanai kopā ar citām informācijas tehnoloģiju lietām. Vienu vai vairākus uzvarētāju darbus vai to fragmentus publicēs reģionālā vai nacionālā laikrakstā.

Uzvarētāju paziņošana notiks 2014. gada 8. janvārī sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/universalaisdizains, www.facebook.com/UniversalDesignBaltics un www.twitter.com/UD_Baltics un dalībniekiem personīgi.

Konkursa nolikums — http://kurzemesregions.lv/news/175.

Informācija par universālo dizainu internetā — www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/.

Papildu informācija par konkursa norisi –– Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, 29579488.

Konkursu rīko Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā LLIV-322 «Mana sociālā atbildība». Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir € 1 137 609,23 , 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Trīspusēja tikšanās

3. XII pēcpusdienā «Līkajā muižā» notika trīspusēja tikšanās: no pašvaldības puses piedalījās domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, izpilddirektore Inga Ralle un projektu koordinatore Inga Pučure, no vidusskolas — vienpadsmit 8.–11. klašu audzēkņi, no Kurzemes nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centra — sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane.

Apspriedes tēma — sadarbība, NVO loma novadā un jauniešu idejas pašu dzīves dažādošanai un pilnveidošanai.

Kā uzsvēra I. Ralle, jau drīzumā būs izremontēta telpa Dundagas tautas namā, kur jauniešiem pulcēties, darboties, tāpēc jo aktuālāks jautājums ir par idejām, kuras īstenot.

Projektu koordinatore Inga Pučure aicināja jauniešus ar saviem priekšlikumiem vērsties pie viņas vai jaunatnes un sporta dzīves koordinatores Aigas Ūdres. Noskaidrojās, ka jaunieši vidusskolā ne vienmēr saņem viņiem adresēto informāciju. Tāpēc I. Pučure rosināja jauniešus — aktīvus sociālo tīklu apmeklētājus un lietotājus — izveidot savu, atsevišķu Dundagas novada jauniešu interneta vietni. Tas ļautu bez pastarpinājuma komunicēt, arī uzdot jautājumus pieaugušajiem un saņemt atbildes, savukārt pašvaldības speciālisti tieši tur varētu paziņot par dažādu projektu un konkursu iespējām, ko mūsdienās bagātīgi piedāvā dažādas Eiropas Savienības struktūras.

Tikšanās gaitā izskanēja arī konkrētas domas un ierosinājumi, kā vajadzība labiekārtot hokeja laukumu pie vidusskolas, un lielākais sapnis — varbūt brezenta jumts, kas ievērojami atvieglotu laukuma kopšanu. Domes priekšsēdētājs vairākkārt pieminēja fiziskās aktivitātes un īpaši BMX trasi, kuras būvniecības priekšdarbi iesākušies, bet nez kāpēc apsīkuši.

I. Pekmani interesēja, cik daudz novada NVO raksta projektus, un saņēma vadītāju konkrētas atbildes. Iedzīvotāji ir rosīgi, savukārt speciālisti vajadzības gadījumā viņiem piepalīdz. I. Pekmane secināja, ka nelielos novados šīs lietas acīmredot notiek raitāk.

I. Pučure jautāja vidusskolas audzēkņiem, vai tuvākajā nākotnē būtu lietderīgi rīkot tikšanās ar uzņēmējiem, kas pastāstītu, kā viņi sākuši biznesu, ar kādām grūtībām saskārušies, varbūt piedāvātu kādu prakses vietu, paskaidrotu, kas ir nodoklis un kāpēc ir izdevīgi to valstij nomaksāt. Jaunieši atbildēja apstiprinoši.

Savukārt I, Pekmane rosināja padomāt, vai vidusskolai nedibināt savu fondu naudas piesaistei dažādu labu sapņu piepildīšanai, jo tīmekļa vidē populārajā projektā «Labie darbi» mazajiem lauku novadiem nupat jau ir grūti gūt atbalstu ideju īstenošanai.

Jaunieši ārpus savām dzimtajām sienām nebija sparīgi jautātāji, vien ieminējās, vai «pagasts» negribētu viņus uzaicināt pie sevis biežāk. Protams, tas jāliek aiz auss, jo, lai arī aizvien vairāk dzīvojam virtuālā realitātē, vēl joprojām ir svarīgi reizi pa reizei tikties vecmodīgi — klātienē, sevišķi, ja runa ir par saskarsmi starp dažādu paaudžu cilvēkiem, arī skolēniem un novada dzīves lēmējiem un veidotājiem.

Sanāksmes beigās izpilddirektore I. Ralle piebilda, ka nākamreiz līdzīga tikšanās varētu notikt novada jauniešu jaunajās mājās — tautas namā, kur viņi, jau iejūtoties saimnieku lomā, uzaicinātu ciemos pašvaldības pārstāvjus un citus ciemiņus. Tikai jāpadomā par darba kārtību — par apspriežamajiem jautājumiem.

Lai izdodas!

Alnis Auziņš

d.m.Y H:i · 0 Comments

Seminārs dabas izglītībā

12. XII plkst. 13.00 Dabas aizsardzības pārvalde uzaicina uz semināru par jaunumiem dabas izglītības un tūrisma jomā Slīteres nacionālajā parkā. Semināra pirmā daļa notiks Slīterē, otrā — Mazirbes skolā. Būs transports no Dundagas un Kolkas.

Šis gads Slīteres nacionālajā parkā ir bijis rosīgs, un mums ir jaunumi, ar kuriem vēlamies iepazīstināt novada izglītības darbiniekus, tūrisma uzņēmējus un citus interesentus.

Pirmkārt, Šlīteres bākas namiņā izveidots unikāls objekts — ozola makets dabiskā lielumā. Tas ir ne tikai pārsteidzoši skaists, bet arī «gudrs». Tā uzdevums ir palīdzēt izprast vecu, dobumainu koku lielo lomu dabas daudzveidībā, jo šādu koku var salīdzināt ar daudzdzīvokļu māju — tajā ir neskaitāmas nišas dažādu augu un dzīvnieku dzīvei. Apskatīsim to un apspriedīsim, kā šo vietu izmantot dabas izglītībai un parka viesiem.

Otrkārt, tapusi jauna īsfilma par Slīteres nacionālo parku, kuras pirmie skatītāji būsit jūs. Filmas pirmizrādē būs klāt arī tās veidotājs Kaspars Goba.

Lūdzu pieteikties uz semināru, zvanot pa telefonu 28385025 vai rakstot uz e-pastu andra.ratkevica@daba.gov.lv līdz 9. XII.

Andra Ratkeviča,
Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

d.m.Y H:i · 0 Comments

«Rūķi nāk!»

Atbalstīsim pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» bērnu veidoto darbiņu izstādi «Rūķi nāk!»!

Izstādes mērķis: radīt prieku un pozitīvas emocijas apkārtējos cilvēkos . Izstāde Dundagas bibliotēkā būs apskatāma no 16. XII līdz 31. I.

Gaidīsim rūķus dažādos veidos — mantiņās, suvenīros, attēlos, apģērbā, izšuvumos, zīmējumos, puzlēs u.c. Pārskatiet mājās esošās lietas, un varbūt kādā no tām tiešām atrodam rūķi!

Izstādei domātos rūķus, lūdzu, nesiet uz Dundagas bibliotēku līdz 12. XII. Atnestās mantas pēc izstādes beigām atdos atpakaļ īpašniekiem.

Ruta Emerberga

zina.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki