Kas tas tāds universālais dizains

Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš skolēnu konkursam «Universālais dizains — kas tas par zvēru?»

Kurzemes plānošanas reģions pagarina darbu iesiegšanu līdz 30.  XII. Piedalīties aicināti 5. līdz 12. klašu vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu skolēni. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem jāiesniedz viena eseju, fotostāsts vai audiovizuāls (video) darbs, sūtot to elektroniski uz ilze.arniece@kurzemesregions.lv.

Iespēja izvēlēties vienu no 3 tēmām: 1. Mans ierosinājums … (preces, pakalpojuma, informācijas pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu … (skolā, mājās, veikalā, pilsētā utt.); 2. Par universālo dizainu ikvienam būtu jāzina …; 3. Manuprāt, labākais redzētais universālā dizaina piemērs.

Labāko 2–3 darbu autoriem piešķirs noderīgas balvas lietošanai kopā ar citām informācijas tehnoloģiju lietām. Vienu vai vairākus uzvarētāju darbus vai to fragmentus publicēs reģionālā vai nacionālā laikrakstā.

Uzvarētāju paziņošana notiks 2014. gada 8. janvārī sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/universalaisdizains, www.facebook.com/UniversalDesignBaltics un www.twitter.com/UD_Baltics un dalībniekiem personīgi.

Konkursa nolikums — http://kurzemesregions.lv/news/175.

Informācija par universālo dizainu internetā — www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/.

Papildu informācija par konkursa norisi –– Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, 29579488.

Konkursu rīko Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā LLIV-322 «Mana sociālā atbildība». Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir € 1 137 609,23 , 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.12.06.kas_tas_tads_universalais_dizains.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki