Tematiski Hronoloģiski

Dundagas novada saistošie noteikumi

Pašvaldības nolikums, saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu un detālplānojumiem uzskaitīti atsevišķā lapā.

Pašvaldības nolikums

Sociālie pakalpojumi

Sociālā palīdzība

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Nodevas

Budžets 2013. gadam

Budžets 2012. gadam

Budžets 2011. gadam

Budžets 2010. gadam

Budžets 2009. gadam

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma un to atvieglojumi

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums

Tirdzniecība

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Koku ciršana ārpus meža

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Braukšanas izdevumu segšana izglītojamiem

Simbolika

Līdzfinansējums

Detālplānojumi

Sabiedriskā kārtība

You could leave a comment if you were logged in.
dokumenti/saistosie.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki