Dundagas vidusskola

Lielā skola Mazā skola

Izglītības iestādes nosaukums Dundagas vidusskola
Reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 2213900621
Reģ. nr. VID reģistrā 90000043723
Adrese Talsu iela 18
Dundaga
Dundagas pagasts
Dundagas novads
Tālruņi sekretāre 63232192
direktore 63232193
grāmatvede, fakss 63232194
bibliotēka 63232197
sociālais pedagogs 63232199
E-pasts sekretare@skola.dundaga.lv
Interneta vietnes adrese www.skola.dundaga.lv
Izglītojamo skaits 2010.g. 1. IX 429
Skolotāju skaits 44
Apkalpojošā personāla skaits 15
Izglītības programmas Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (programmas kods 21011811)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011013)
Interešu izglītības programmas un pulciņi Kultūrizglītība — vokālais ansamblis, koris, mūsdienu dejas, tautiskās dejas, teātris;
Sports — sportistu sagatavošanas grupa, sporta spēļu grupa, volejbols, šahs;
Tehniskā jaunrade — elektronikas pulciņš;
Vides izglītība — vides izpēte;
Cita programma — angļu valoda
Iestādes vadītājs Aiga Štrausa
Iestādes vadītāja vietnieki Direktora vietnieces izglītības jomā Austra Auziņa, Sarmīte Dinsberga, Zinta Vidiņa
Direktora vietnieces audzināšanas darbā Vaira Kamara, Inese Freimute
Direktora vietniece informātikas jautājumos Iveta Milta
Īss skolas apraksts Dundagas vidusskola dibināta 1945.gadā. Tā atradās tagadējā Dundagas pilī. Kopš 1955.gada 1. — 4.klases skolēni mācās Mazajā skolā, bet kopš 1974.gada 28.decembra 5. — 12.klases skolēni sāk mācības Lielajā skolā.
izglitiba/dundagas_vidusskola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki