Mazirbes speciālā internātpamatskola

Izglītības iestādes nosaukums Mazirbes speciālā internātpamatskola
Reģ.Nr. izglītības iestāžu reģistrā 2220901355
Reģ.Nr. VID reģistrā 90009222023
Adrese Mazirbes speciālā internātskola, Mazirbes ciems, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: 63255096
E-pasts: ilze.krikite@dundaga.lv
Izglītojamo skaits 1.09.2010. 56
Skolotāju skaits 19
Apkalpojošā personāla skaits 20
Izglītības programmas: Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811
Profesionālās pamatizglītības programma «Kokizstrādājumu izgatavošana» (2 gadi) 2254304
Profesionālās pamatizglītības programma «Mājturība» (2 gadi) 2281401
Interešu izglītības programmas un pulciņi Šūšana (apģērbu un aksesuāru izgatavošana), galdniecība, basketbols, ritmika, papīra plastika, zīmēšana un veidošana, folklora, ansamblis,
Iestādes vadītājs Ilze Kriķīte
Iestādes vadītāja vietnieki Direktora vietniece izglītības jomā Ilze Kriķīte
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Kaspars Neimanis
Īss skolas apraksts Skolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, attiecīgo izglītības programmu īsteno kopš 1970. gada. līdz ar noteikto mācību satura apguvi skolēniem ir pastāvīgs logopēda, psihologa atbalsts, noteikta attīstības pilnveide notiek logoritmikas nodarbībās.

Skolēni savus sasniegumus prezentē ikgadējās Latvijas Speciālās olimpiādes sacensībās basketbolā, volejbolā, futbolā; Šūšanas izstrādājumu skatē (patrons Burda Moden); Eurika labdarības pasākumos; izteiksmīgās runas konkursos «Valodiņa»; deju sarīkojumos «Sadancis». Skola organizē ikgadēju pasākumu «Teātra Diena Mazirbē».

Skolēni līdzdarbojas Mazirbes vides uzturēšanā, pludmales sakopšanas pasākumos.
Skolas ikgadējie pasākumi ir Zinību diena, Miķeļi, Lāčplēša diena, Lāpu gājiens, Ziemassvētki, mācību priekšmetu nedēļas, Spēļu dienas, Bilžu vakari, skolēnu radošo darbi izstādes, Rudens un Pavasara sporta dienas.

Dokumenti

Raksti

izglitiba/mazirbes_speciala_internatpamatskola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki