Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.89.

Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē

Neto atalgojums 2013. gada oktobrī

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsNeto atalgojums 2013. gada novembrī
Gunta Abajadeputāte
Ivars AbajsKubalu skolas –muzeja vadītājs371,20
Dace Bergmaneadministratīvās komisijas locekle, sociālā darbiniece445,33
Inese Bernāneadministratīvās komisijas locekle5,69
Ruta Bērziņa administratīvās komisijas locekle
Linda Celma Dundagas MMS direktores vietniece264,47
Daina Dēvitaadministratīvās komisijas locekle, bāriņtiesas priekšsēdētāja414,20
Sarmīte Dinsberga Dundagas vidusskolas direktores vietniece 141,06
Baiba Dūda Dundagas kultūras pils direktore 381,73
Zinta Eizenbergaiepirkumu komisijas locekle0.00
Ruta EmerbergaDundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāja 434,18
Inese FreimuteDundagas vidusskolas direktores vietniece301,91
Andris Girniussbūvinspektors248,22
Andra Grīvānedeputāte59,09
Sabīne Jaunbirze administratīvās komisijas locekle
Ilona Jostiņa Kolkas pamatskolas direktores vietniece140,53
Uģis Kaugurs būvvaldes vadītājs, iepirkumu komisijas loceklis353,76
Guntis Kārklevalksiepirkumu komisijas loceklis
Aigars Kehersadministratīvās komisijas loceklis5,15
Ilze KriķīteMazirbes internātpamatskolas direktore399,35
Andris Kojroiepirkumu komisijas loceklis, saimnieciskā dienesta vadītājs436,08
Sandra Kokorevičadzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece13,62
Iveta Kundeckabāriņtiesas locekle8,90
Sanita Kļaviņabāriņtiesas locekle8,87
Antra LaukšteineKolkas pamatskolas direktore411,25
Gunārs Laicāns domes priekšsēdētājs670,56
Rita Langmanedzimtsarakstu nodaļas vadītāja268,28
Ineta Mauriņasociālā dienesta vadītāja191,23
Iveta Milta Dundagas vidusskolas direktores vietniece 106,71
Kaspars NeimanisMazirbes internātpamatskolas direktores vietnieks154,28
Ilona Onzule PII «Kurzemīte» vadītāja359,99
Aldis PinkensKolkas pagasta pārvaldes vadītājs434,23
Guntis Pirvitsdeputāts69,39
Linda Pavlovskadeputāte, Dundagas MMS direktore507,62
Inga Rallepašvaldības izpilddirektore603.85
Linda Reimartuseadministratīvās komisijas locekle5,15
Ansis Rodertsdeputāts63,63
Una Siladeputāte55,03
Jānis Simsonspašvaldības policijas inspektors453,43
Oskars Sproģisadministratīvās komisijas loceklis5,16
Smaida Šnikvaldedeputāte54,99
Aiga Štrausa Dundagas vidusskolas direktore446,40
Dzintra TauniņaKolkas pamatskolas direktores vietniece51,90
Aija Tarlapabāriņtiesas locekle, PII «Rūķītis» vadītāja110,10
Aiga Ūdreadministratīvās komisijas locekle5,16
Rita VansovičaMazirbes internātpamatskolas direktores vietniece217,90
Aldons Zumbergsdeputāts55,06
pasvaldiba/atalgojums.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki