Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem

no Ls 3000 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu

Sniega tīrīšana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 27.11.2013.
Identifikācijas Nr. DND 2013/22
Līguma priekšmetsSniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu sniega_attirisanas_prasibas.docx sniegs_pielikums_teh_spec.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.12.2012. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742,
epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Fotokameras, videokameras, projektora un ekrāna iegāde

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 20.11.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/21
Līguma priekšmetsFotokameras, videokameras, projektora un ekrāna iegāde Dundagas kultūras pilij
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām tehnisko_lidz_kompl_iegades_prasibas.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.12.2013. plkst. 14.15
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv

Tautas tērpu iegāde

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 20.11.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/20
Līguma priekšmetsTautas tērpu iegāde Dundagas pils amatieru mākslas kolektīvam
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām tautas_terpu_iegades_prasibas.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.12.2013. plkst. 14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv

Ēdināšanas pakalpojums Dundagas vidusskolā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 06.11.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/19
Līguma priekšmetsĒdināšanas pakalpojums Dundagas vidusskolā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām prasibas_edinasana_vidusskola.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš19.11.2013. plkst. 14.15
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/19 «Ēdināšanas pakalpojums Dundagas vidusskolā» SIA «Viktorija JR», reģ. nr. 41203049218 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 29999,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums25.11.2013.
Noslēgtais iepirkuma līgums edinasanas_pakalpojums_dundagas_vsk_ligums.pdf

Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 04.11.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/18
Līguma priekšmetsApvidus automašīnas ar dubultkabīni un kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasibas_apvidus_automasinai.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš19.11.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkuma procedūru. Pamats - iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Lēmuma pieņemšanas datums02.12.2013.

Telpu Pils ielā 9 Dundagā vienkāršota rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 17.09.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/17
Līguma priekšmetsTelpu Pils ielā 9 Dundagā vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika pavadīšanas centra ierīkošanai
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un tāmi:
prasibas_pils_iela_9.doc tame_pils_iela_9.xls
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš30.09.2013. plkst. 14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv
Papildus informācijas sniegšanaLokālā tāmē 2, 73. rindā apkures katla montāža ir jāsaprot kā Jotul vai ekvivalentas malkas apkures krāsniņas montāža atbilstoši tāmēs norādītam telpas izmēram .
Pieņemtais lēmums Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/17 «Telpu Pils ielā 9 Dundagā vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika pavadīšanas centra ierīkošanai» SIA «Pretpils», reģ. nr. 49001001039 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 11 420,31 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums30.09.2013.
Noslēgtais iepirkuma līgums iepirkuma_ligums_pils_9.pdf

Skatuves aprīkojuma iegāde

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 26.08.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/16
Līguma priekšmetsKolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde.
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš09.09.2013. plkst. 9.45
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums1. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „DJ PRO“ (reģistrācijas Nr. 41503052039) par Ls 1759,46 bez PVN; 2. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „VentSystem.lv“ (reģistrācijas Nr. 41203041233) par Ls 2066,12 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums12.09.2013.
Noslēgtais iepirkuma līgums ligums_skanas_tehnika.pdf ligums_gaismas_tehnika.pdf

Atkritumu konteineri

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 16.08.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/15
Līguma priekšmetsAtkritumu konteineru izgatavošana un piegāde kapu atkritumu apsaimniekošanai, 12 gab., tilpums 7 m3, 5 mm biezām sieniņām, sarkanbrūnā krāsā, izvedami ar speciālo automašīnu. Par tehnisko specifikāciju zvanīt kontaktpersonai.
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar rasējumu un prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš27.08.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/15 «Atkritumu konteineru izgatavošana un piegāde» SIA «LK Alianse», reģ. nr. 40103172296 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 8960,04 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums09.09.2013.
Noslēgtais iepirkuma līgums ligums_atkritumu_konteineri.pdf

Jumta rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 14.08.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/14
Līguma priekšmetsPII «Kurzemīte» ēkas jumta rekonstrukcija
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un specifikāciju:
kurzemite_tp_pdf.rar
pii_jumta_rekonstrukcija_prasibas.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš26.08.2013. plkst. 10.15
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkuma procedūru. Pamats - nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos
Lēmuma pieņemšanas datums16.08.2013.

Estrādes būvniecība

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 14.08.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/13
Līguma priekšmetsVasaras estrādes būvniecība Dundagas pils parkā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un specifikāciju: 1.1._vispariga_dala.zip 1.1.18._geotehniska_izpete.zip
1.2._teritorijas_sadala.zip
1.3._arhitekturas_risinajumu_sadala.zip
2.2._buvkonstrukciju_sadala.zip
2.3._drenazas_tiklu_sadala.zip
estrades_projekts.zip
estrades_tame_.xls
estrade_prasibas_.zip
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš26.08.2013. plkst.10.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/13 «Vasaras estrādes būvniecība Dundagas pils parkā» SIA «ERTEKS», reģ. nr. 41201007845 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 107 136,62 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums27.08.2013.
Noslēgtais iepirkuma līgums ligums_par_estrades_buvniecibu.pdf

Malkas piegāde un sakraušana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 28.05.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/12
Līguma priekšmetsDedzināmās malkas piegāde un sakraušana Dundagas pašvaldībai
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš10.06.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsIzbeigt iepirkuma procedūru. Pamats - iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi
Lēmuma pieņemšanas datums10.06.2013.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 28.05.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/11
Līguma priekšmetsIelu apgaismojuma rekonstrukcija posmā no mājām «Valkmaļi» līdz mājām «Līči», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov.
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš10.06.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/11 «Ielu apgaismojuma rekonstrukcija posmā no mājām «Valkmaļi» līdz mājām «Līči», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov.», reģ. nr. 49003001300 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 26372,57 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums12.06.2013.

Lifta šahtas piebūve

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 14.05.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/10
Līguma priekšmetsLifta šahtas piebūve Dundagas aprūpes centra ēkai
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām: ar_bk_gp_liftam.zip, lliv-322_lifts_prasibas.doc, tames_liftam.xls
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš27.05.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/10 «Lifta šahtas piebūve Dundagas aprūpes centra ēkai » SIA «FABLEX», reģ. nr. 40003998652 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 23002,08 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums28.05.2013.

Skolas vestibila remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 24.04.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/9
Līguma priekšmetsSkolas vestibila vienkāršotā renovācija
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar dokumentāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš08.05.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/9 «Skolas vestibila vienkāršotā renovācija» SIA «A CELTNE», reģ. nr. 41203034602 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 32 522,65 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums23.05.2013.

Malkas piegāde Kolkai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 24.04.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/8
Līguma priekšmetsDedzināmās malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar dokumentāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš08.05.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/8 «Dedzināmās malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei» SIA « STIGA RM», reģ. nr. 40003194846 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 7077,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums09.05.2013.

Ielu seguma remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.03.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/7
Līguma priekšmetsDundagas novada ielu asfaltbetona seguma remonts 2013.gadā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.04.2013. plkst. 14.40
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/7 «Dundagas novada ielu asfaltbetona seguma remonts 2013. gadā» a/s «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons, reģ. nr. LV40003356530 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 8 016,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums10.04.2013.

Ceļu greiderēšana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.03.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/6
Līguma priekšmetsCeļa klātnes planēšana - greiderēšana Dundagas novadā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.04.2013. plkst. 14.30
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/6 «Ceļa klātnes planēšana-greiderēšana Dundagas novadā» a/s «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons, reģ. nr. LV40003356530 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 2 283,81 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums10.04.2013.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.03.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/5
Līguma priekšmetsIelu apgaismojuma rekonstrukcija
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.04.2013. plkst.14.20
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/5 «Ielu apgaismojuma rekonstrukcija» SIA «REMUS ELEKTRO», reģ. nr. 40003682521 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 24 516,27 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums10.04.2013.

Apvidus automašīnas noma

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.03.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/4
Līguma priekšmetsApvidus auto ar dubultkabīni un kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.04.2013. plkst.14.10
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldes saimnieciskā dienesta vadītājs Ilmārs Gleglu, tālr. 29458652, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/4 «Apvidus auto ar dubultkabīni un kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem» SIA «SWEDBANK LĪZINGS», reģ. nr. 40003240524 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 15 968,40 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums10.04.2013.

Automašīnas noma

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 19.03.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/3
Līguma priekšmetsVieglās automašīnas noma operatīvajā līzingā uz 3 gadiem
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.04.2013. plkst. 14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsAtzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/3 «Vieglās automašīnas noma operatīvajā līzingā uz 3 gadiem» SIA «SWEDBANK LĪZINGS», reģ. nr. 40003240524 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 6 663,96 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums10.04.2013.

Jumta rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 13.03.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/2
Līguma priekšmetsPirmskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» jumta rekonstrukcija
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehnisko dokumentāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.04.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkuma procedūru. Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos
Lēmuma pieņemšanas datums25.03.2013.

Dušas un tualetes renovācija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 29.01.2013.
Identifikācijas Nr.DND-2013/1
Līguma priekšmetsDušas un tualetes vienkāršotā renovācija Dundagas veselības centrā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.02.2013. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada projektu vadītājs Guntis Kļaviņš, tālr. 26589033, epasts: guntis.klavins@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Pretpils» par Ls 1378,64 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums14.02.2013.
pasvaldiba/iepirkumi/2013.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki