Novada domes izsludinātie konkursi

Meklē ĢIS speciālistu

Konkurss beidzies.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Eiropas sociālais fonds
Ieguldījums tavā nākotnē


Dundagas novada dome izsludina atklātu konkursu uz vakanto ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amatu.

Amats izveidots ar Dundagas novada domes lēmumu par ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amata vietas izveidošanu pašvaldībā un uz projekta «Speciālistu piesaiste Dundagas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai» laiku — 30 mēnešiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība eksaktajās nozarēs (dabaszinību jomā);
 • vismaz 1 gada pieredze darbā ar ĢIS ArcView.

Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • konkursa pretendenta aptaujas anketa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties un pretendenta aptaujas lapu saņemt Dundagas novada pašvaldības kancelejā vai pašvaldības interneta lapā www.dundaga.lv. Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Dundagas novada Dome, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, LV-3270, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē novada domes kancelejā, līdz 18. februārim plkst. 15.00.

Uz aploksnes jābūt norādei «Konkursam uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amatu».

Lejupielādēt konkursa nolikumu
Lejupielādēt konkursa veidlapas

d.m.Y H:i · 0 Comments

Meklē juriskonsultu

Konkurss beidzies.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Eiropas sociālais fonds
Ieguldījums tavā nākotnē


Dundagas novada dome izsludina atklātu konkursu uz vakanto juriskonsulta amatu.

Amats izveidots ar Dundagas novada domes lēmumu par juriskonsulta amata vietas izveidošanu pašvaldībā un uz projekta «Speciālistu piesaiste Dundagas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai» laiku — 30 mēnešiem.

Prasības pretendentiem:

 • vismaz 2.līmeņa augstākā juridiskā izglītība;
 • vismaz 2 gadu pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz 2 svešvalodu zināšanas sarunu valodas līmenī.

Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • konkursa pretendenta aptaujas anketa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Ar nolikumu un anketām var iepazīties un pretendenta aptaujas lapu saņemt Dundagas novada pašvaldības kancelejā vai lejuplādēt failu no pašvaldības interneta vietnes (269 kB). Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Dundagas novada Dome, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, LV 3270, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē novada domes kancelejā, līdz 23.novembrim plkst. 12.00.

Uz aploksnes jābūt norādei «Juriskonsulta amata vietas konkursam».

Lejupielādēt pieteikuma anketu(48 kB)

d.m.Y H:i · 0 Comments
pasvaldiba/iepirkumi/konkursi/2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki