Apbūvēta zemesgabala «Zēņu dīķis» daļas nomas tiesību izsole

Kadastra nr. 8862 007 0256.

Adrese: Kolka, Kolkas pagasta, Dundagas novads.

Platība: 4,3 ha.

Izsoles veids: rakstiska izsole.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 22.04.2013 plkst. 17.00.

Lejuplādēt noteikumus par nomas tiesību izsoli, pieteikuma paraugu un nekustamā īpašuma nomas līguma projektu.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/izsoles/2013.04.11.nomas_tiesibu_izsole.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki