Kaļķu skolas izsole

Sludinājums

:: Talsu rajona Dundagas pagasta padome 2006. gada 14. XI plkst. 15.00 rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli Dundagas pagasta padomei piederošajam nekustamajam īpašumam Kaļķu skola, kas sastāv no 8,8 ha zemes gabala, uz kura atrodas vienstāva mūra ēka (skola) un saimniecības ēka. Saskaņā ar pagasta padomes apstiprināto teritorijas plānojumu 2004. — 2014. gadam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi ir lauksaimniecības (7,7 ha) un sabiedrisko iestāžu (1,1 ha) teritorija.

:: Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dundagas pagasta padomē, Pils iela, Līkā muiža, Dundaga, Talsu rajons, sākot no sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis līdz 2006. gada 13. XI darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 3237857. Pieteikumi par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pagasta kancelejā līdz 13. XI.

:: Izsolāmā īpašuma sākotnējā cena Ls 9500. Nodrošinājuma apmērs — Ls 950 — jāiemaksā Dundagas pagasta padomes bankas kontā Latvijas Krājbankā, konts LV49UBAL2809161850001, kods UBALLV2X, ar norādi Nodrošinājums objekta izsolei, līdz 2006. gada 13. XI.

Dati no robežplāna

Izvietojuma shēma

RobežplānsRobežu apraksts
A-B Kaļķu Dīķlejas
B-C Ziediņi
C-D Latvijas autoceļu direkcijas zeme
D-E Dumbrāji
E-F Salmiņi
F-A Salmenes

Aprobežojumi
* 0,4 kV elektrisko tīklu gaisavadu līnijas 21 m aizsargjosla – 0,25 ha
* ceļa servitūts (3 m 0,18 km) par labu īpašumama «Salmenes» – 0,05ha
* autoceļa 1367 30 m aizsargjosla – 0,06 ha
* ceļa servitūts (82 m 4,5 m) par labu īpašumam «Kaļķu Dīķlejas» – 0,037 ha

Eksplikācija
kopplatība 8,8 ha
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,7 ha (t.sk. aramzeme 7,4 ha, augļu dārzi 0,2 ha, ganības 0,1 ha)
zem ceļiem 0,2 ha
zem ēkām un pagalmiem 0,3 ha
zem ūdeņiem 0,1 ha

Foto

Ceļš no Dundagas uz Ģipku Ēka no sētas puses (no DR)
Dārzs DR no ēkas Šķūnītis un kūts
Kūts Galvenā ieeja (vējtveris) dienvidu pusē
No Ģipkas (ZA) puses

Aerofoto

Aerofoto

pasvaldiba/kalku_skola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki