2011. gada 31. maijā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Guntis Pirvits sasauc ārkārtas domes sēdi Nr. 9 31. maijā plkst. 14.00 Pils ielā 5-1, Dundagā un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
  2. Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvos.

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.05.30.2011._gada_31._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki