2011. gada 8. jūnijā

Attīstības un plānošanas komitejas sēdē Nr. 7. 8. jūnijā plkst. 9.00 skatāmie jautājumi:

  1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
  2. Par koku ciršanu ārpus meža zemes.
  3. Par dzīvojamo ēku īpašumā «Jūras Pērles».
  4. Par īpašumiem «Priedītes» un «Vecie Sīkraga kapi».
  5. Par siltumapgādes sistēmas izveidi.
  6. Par skolēnu autobusa izmantošanu.
  7. Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā.
  8. Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikas.
  9. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.06.03.2011._gada_18._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki