2011. gada 15. jūnijā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr.6 15. jūnijā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā (Z. Eizenberga).
  2. Par dzīvojamo ēku «Jūras pērles» (G. Kārklevalks).
  3. Par īpašumiem «Priedītes» un «Vecie Sīkraga kapi».
  4. Par saistošajiem noteikumiem ielu tirdzniecībai
  5. Par ielu tirdzniecību Jūras svētkos Kolkā.
  6. Par PII «Kurzemīte» kāpņu remontu.
  7. Dažādi jautājumi.
  8. Ziņojums par finanšu stāvokli.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.06.10.2011._gada_15._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki