2011. gada 13. jūlijā

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas sēdē Nr. 8. 13. jūlijā plkst. 9.00 skatāmie jautājumi:

  • Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu.
  • Par zemes nomu.
  • Par politiski represēto personu statusa piešķiršanas komisijas likvidēšanu.
  • Par dzīvojamo ēku īpašumā «Jūras Pērles».
  • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  • Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
  • Par adreses piešķiršanu.
  • Par īpašuma iegādes piedāvājumu.
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.07.08.2011._gada_13._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki