2011. gada 14. jūlijā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 8 14. jūlijā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  • Par dzīvokļu jautājumiem.
  • Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā.
  • Par sporta atbalsta principiem un darba organizāciju novadā.
  • Par Ētikas komisiju.
  • Par piedalīšanos projektā (tautas tērpi dejotājiem).
  • Par saistošajiem noteikumiem «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā».
  • Dažādi jautājumi.
  • Par Kolkas mūzikas skolas reorganizācijas procesu.

Informācijai:

  • Par Putnu pašvaldību pasākumu Dundagā.
  • Atskaite par Kurzemes dziesmu dienu Dundagā.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.07.08.2011._gada_14._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki