2011. gada 20. jūlijā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas Priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 7 20. jūlijā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu.
 2. Par zemes nomu (J. Lepers).
 3. Par domes lēmuma par Dundagas Tautas nama izsoles atcelšanu.
 4. Par piedalīšanos projektā (tautas tērpi dejotājiem).
 5. Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu V. Reimartusei.
 6. Atskaite par Kurzemes dziesmu dienu Dundagā.
 7. Par budžeta grozījumiem.
 8. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā.
 9. Par finanšu piešķiršanu volejbola sacensībām «Pāces kauss».
 10. Par Pils iela 5-1 plānotiem remontdarbiem.
 11. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 12. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.07.18.2011._gada_20._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki