2011. gada 10. augustā

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas sēdē Nr. 9. 10. augustā plkst. 9.00 skatāmie jautājumi:

 1. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 2. Par izmaiņām privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā.
 3. Par īpašuma Lorenči atsavināšanu.
 4. Par īpašuma Pils iela 9 sadalīšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma Priedītes atsavināšanas sākumcenu.
 6. Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
 7. Par ierakstu precizēšanu Adrešu reģistrā.
 8. Par īpašuma Mežrukši detālplānojuma grozījumiem.
 9. Par finansējuma palielināšanu projektam.
 10. Par siltā ūdens sagatavošanu PII «Kurzemīte».
 11. Par jumta remontu PII «Kurzemīte».
 12. Dažādi jautājumi.
 13. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķi Kolkas pagasta Ušu ciemā.
 14. Par pašvaldības iestāžu darbinieku nokļūšanu līdz darba vietai.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.08.10.2011._gada_10._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki