2011. gada 22. septembrī

Dundagas novada Domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr.9 š.g. 22.septembrī plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par braukšanas maksas segšanu izglītojamajiem.
 2. Par jumta remontu PII «Kurzemīte».
 3. Par līdzekļiem malkas iegādei.
 4. Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas siltumtrases izbūvei.
 5. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 6. Par budžeta grozījumiem.
 7. Par Kolkas internāta izmaksām.
 8. Par pils telpu nomas izsoli.
 9. Par 18.novembra pasākumu.
 10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 11. Par telpu izmantošanas maksas noteikšanu Dundagas vidusskolā.
 12. Par parāda piedziņu.
 13. Par logu nomaiņu Pils ielā 5-4.

Dažādi jautājumi

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.09.19.2011._gada_22._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki