Ārkārtas sēde 2011. gada 29. septembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes (ārkārtas) sēdi Nr. 15 š.g. 29.septembrī plkst. 17.00 Pils ielā 5-1, Dundagā un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par saistošajiem noteikumiem «Par grozījumiem pašvaldības nolikumā».
  2. Par saistošajiem noteikumiem «Par braukšanas maksas segšanu izglītojamajiem».
  3. Par saistošajiem noteikumiem «Par Dundagas novada simboliku».

Protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.09.29.arkartas_sede_2011._gada_29._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki